Miljö- och hållbarhetsutbildningar för dig inom fastighetsbranschen

Intresset för Ebabs utbildningar inom miljö och hållbarhet har ökat rejält de senaste åren. De passar dig som vill ha en grundläggande miljöutbildning, öka din kunskap för att ta rätt beslut på strategisk nivå eller som arbetar som konsult, projektledare eller förvaltare och ansvarar för certifierings- och miljökrav. Ebabs hållbarhetschef Ellinor Olsson, och miljösamordnare Suzan Jelveh berättar om några av utbildningarna.

Grundläggande utbildning i hållbarhet

Ebabs grundläggande hållbarhetsutbildningar och renodlade miljöutbildningar, där frågor relaterade till hållbar utveckling tas upp, är ofta en bra början när du vill lära dig mer om hållbarhet och vad vi behöver göra för att nå de globala målen. En del organisationer kräver att alla medarbetare ska ha minst fyra timmars grundläggande utbildning inom området. Vi hjälper er att tillgodose kravet via vårt standardupplägg eller genom att skräddarsy lösningar.

Certifieringsdjungeln – vilket system passar bäst?  

Det finns en rad olika miljöcertifieringar och det är inte alltid lätt att veta vilken som uppfyller era krav och värderingar bäst. Här kan vi på Ebab hjälpa till att utbilda och berätta mer om respektive certifieringssystem för att ge dig som fastighetsägare den kunskap du behöver för att kunna ta beslut om vilket system som lämpar sig bäst. 

När beslut tagits om vilket certifieringssystem som ska användas utbildar vi fastighetsägare, arkitekter, projektörer, förvaltare eller andra som berörs av det valda certifieringssystemet.

För dig som förvaltar certifierade fastigheter 

Vid fastigheter där det ställts certifierings- och miljökrav är det viktigt att du som förvaltare är påläst och utbildad. Uppföljning och omvårdnad av fastigheten är av stor vikt för att upprätthålla de krav och den standard som önskats från början. Är en fastighet certifierad ställs också stora krav på ökad kunskap om certifieringssystemet och dess innebörd. Vad är det som ska följas upp och hur ska detta ske? I den nya manualen för Miljöbyggnad finns det till exempel krav på förvaltningsrutiner. Här kan Ebab hjälpa till att räta ut alla frågetecken genom en utbildning anpassad efter företagets behov. 

Läs vidare: Steg för steg: Så fungerar certifieringen GreenBuilding

Byggarbetsmiljösamordning 

En annan utbildning som ofta efterfrågas av byggherrar och fastighetsägare är byggarbetsmiljösamordning. Vad säger egentligen lagkrav och hur tillämpas detta i praktiken? Hur skiljer sig bygg- och anläggningsarbete från drift- och servicearbeten gällande arbetsmiljökrav? Det är exempel på frågor vi kan reda ut via utbildningen. 

Utbildningar inom inventeringar och miljölaster  

I det befintliga beståndet är det viktigt att du som arbetar med en fastighet har kännedom om eventuella miljölaster som kan förekomma, för att bland annat skydda miljö och hälsa. En av Ebabs utbildningar omfattar inventeringar och vilka miljölaster som kan finnas i en byggnad. Det går även att bygga ut utbildningen med hur kraven ser ut för att inventera material som kan återbrukas.

Vi utbildar morgondagens talanger 

Ebab är också med och planerar för samt utbildar framtidens talanger. Bland annat håller vi i utbildningar på Nackademin och Mälardalens Högskola. Kungliga Tekniska Högskolan har vi föreläst om Hållbara städer och på Södertörns Högskola har vi varit med och utformat Masterutbildning inom ledarskap inom hållbar utveckling.

Utbildningar – både fysiskt och online

Vi utbildar just nu en hel del digitalt på grund av rådande pandemi. Visst är det trevligt att ses fysiskt men det finns också fördelar med digitala utbildningar såsom större deltagande från hela landet, möjlighet till annorlunda gruppövningar och eliminerade restider.

Så kan vi på Ebab hjälpa dig

Suzan: Våra utbildningar ger dig bättre underlag för att kunna ta beslut som är hållbart långsiktiga för både ekonomin och miljön. Vi utbildar verksamheter och leder workshops för att beställare och byggherrar ska få bättre förståelse för sin påverkan och möjlighet att bidra.  

Ellinor: Ebab arbetar med hållbarhet i fokus och uppmanar alla andra i branschen att göra detsamma. Vi brinner för att öka kunskapen om miljö- och hållbarhetsfrågor och delar gärna med oss av våra erfarenheter. Vill du veta mer om våra utbildningar? Kontakta oss för att finna den optimala lösningen för dig eller ditt företag.