Färjor och mediebolag ville alla få plats hos Stockholms Hamnar

Ebab har genom åren utvecklat flera fastigheter till Stockholms Hamnar och kunnat bistå med olika erbjudanden. Fredrik Aspe, affärschef på Ebab, skildrar formandet av en levande hamn – lika präglad av färjeverksamhet som mediebolag. 

Vi såg ett behov hos Stockholms Hamnar att hjälpa dem utveckla sina fastigheter då många av dessa stod tomma. Tillsammans började vi fylla fastigheterna med nya verksamheter, och först ut var Peak Performance. Vi jobbade nära dem och deras kontor blev verkligen en del av deras själ och identitet. Drygt 20 år senare är de fortfarande kvar.
– Fredrik Aspe

Ett tioårigt samarbete tar form

Ebab har jobbat med Stockholms Hamnar tidigare i flera mindre projekt. I samband med utvecklandet av den gamla Fordfabriken (Magasin 10 i Värtahamnen) i slutet av 1990-talet gavs även möjlighet att se över Stockholms Hamnars bestånd av gamla kulturklassade fastigheter som hade använts som magasin och varulager för olika verksamheter. Det resulterade i ett samarbete där Ebab utvecklade fastigheter åt Stockholms Hamnar i Värtahamnen i drygt tio år framåt. Mängder av magasin byggdes om till kontor och terminaler. 

Några av de första CM-projekten i Ebabs historia

De olika projekten åt Stockholms Hamnar var bland de första som Ebab genomförde via Construction Management (CM), men en rad tjänster inom Ebabs breda erbjudanden präglade projekten som fastighetsutveckling, projektutveckling, projekteringsledning, kalkylering, miljö och hållbarhetsarbete samt projekt- och byggledning 

Medieproduktionsbolag på rad

Inom Magasin 1 utvecklades ett nytt huvudkontor för Peak Performance och Jarowskijs TV-produktion samt senare även Magasin 5 för Metronome. Frihamnen blev snabbt väldigt populärt för media och TV-produktion då även TV4, SVT och andra mediebolag etablerade sig i närområdet.  

Stockholms Hamnar valde även att tillsammans med Ebab utveckla sitt nya huvudkontor i Magasin 2 i kombination med nya ytor för Tullverket. 

Färjor, kryssningar och event

Ebab arbetar alltid aktivt för att hitta sätt att använda fastigheter till fler funktioner och högre verkningsgrad. Vi hittar sätt att använda fastigheterna dygnet runt vilket leder det till mer liv och rörelse och mer intäkter till staden.  

I Magasin 2 byggdes terminalen om för Tallink. Vi kom i samband med detta på en smart idé och utvecklade en kryssningsterminal i Magasin 9. Säsongen är nämligen bara 6-7 månader om året, och vi insåg att det är synd att lokalerna står tomma resterande månader. Efter kryssningssäsongen kunde därför den nya kryssningsterminalen användas som en eventhall.
– Fredrik Aspe

Även på Stadsgårdsterminalen utvecklades en nybyggd fastighet åt Birka Cruises, Waxholmsbolagets huvudkontor på Blasieholmen byggdes om, och Celsings glashus på Strandvägen omvandlades från bensinstation till Visit skärgården och café. Slutligen får vi inte glömma ombyggnationen av Stora Tullhuset till Fotografiska, även det beläget på Stadsgårdskajen.

Projekten i Stockholms Hamnar har bidragit till Ebabs utveckling

Det blev antagligen så pass framgångsrika projekt dels på grund av lång erfarenhet och kunskap men också dels för att bägge parter förstod varandras behov. Det resulterade i ett nära samarbete där Stockholms Hamnar och Ebab lärde sig av varandra. 

Vi vet också efter de här projekten hur man jobbar nära med kundens kunder, det vill säga hyresgästerna. Det är viktigt att ha med sig att vi inte bara bygger för fastighetsägare utan också för de som ska verka och bo där.
– Fredrik Aspe