ROT: Det är mycket att se över vid en renovering - tänk efter före!

Många äldre fastigheter kommer inom de närmsta åren behöva en uppfräschning. Sedan de uppfördes har kraven förändrats. För att möta dessa nya krav behövs renoveringarna för att skapa mer hållbara, tryggare och energieffektivare byggnader, men det är lika viktigt att identifiera miljöfarliga ämnen som byggts in i fastigheterna vid uppförandet och därmed sanera dessa. ROT-projekt är komplexa och kräver en väl genomtänkt planering. Nedan berättar Stefan Karlsson, affärsområdeschef på Ebab om vad du behöver tänka på!

Varför behöver vi tänka på ROT just nu?

ROT (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad) är efterfrågat på marknaden just nu och det finns ett skriande behov för framtiden. Vi behöver renovera då den tekniska livslängden på installationer såsom tapp och spillvattenstammar, tätskikt, elanläggningar med mera börjar lida mot sitt slut och behöver i många fall bytas ut i många av de fastigheter som byggdes på 60, 70 och 80-talet.

Vad är det viktigaste du behöver ta hänsyn till när du ska genomföra en renovering?

Det är viktigt att tänka på helheten och få med de myndighetskrav som krävs. Till exempel behöver man göra en teknisk inventering, vilket innebär kontroll av befintlig status på installationerna i fastigheten och byggnadens konstruktion, identifiera miljöfarliga produkter samt hur vi minimerar energiförbrukningen på ett klimatsmart sätt. Där finns vi på Ebab som en kompetent rådgivare inom projekt- och byggledning, så att du kan känna dig trygg genom hela processen.

Hur kan vi på Ebab hjälpa till?

Vi på Ebab har kunskap om de äldre byggnadernas förutsättningar och hur dessa ska renoveras för att klara framtiden samt hur det skall beräknas. Vi tar hänsyn till den långsiktiga investeringen med hänseende till miljön och människorna som ska leva där.

Lästips: Såhär har Ebab stöttat Stockholmshem under hela projekteringsfasen

Vad är ditt bästa tips för att skapa ett mer hållbart samhälle?

Renovera varsamt vid hyresgästanpassningar och ta hänsyn till materialvalens klimatavtryck. Bygg in rätt material och på rätt sätt enligt dagens krav när du renoverar så slipper du "Timell-effekten". Badrummet ska inte bara vara snyggt, det ska även vara funktionellt. Annars kan det bli en dyrköpt läxa!