Konverteringsprojekt från förr, idag och framåt

Ebab har varit med och genomfört flera lyckade konverteringsprojekt genom åren. Här berättar vår koncernchef Kaarel Lehiste och VD Katrin Dahlström om några av de mest minnesvärda projekten från vår 40-åriga historia. Häng med på en resa som innefattar skelett i källare och radhus ovanpå tak!

Intresset för konverteringsprojekt väcks

Att konvertera delar av eller hela en fastighet, exempelvis från bostadsrätt till kontor, är ett bra sätt för fastighetsägare att öka intäkter och bemöta rådande efterfrågan på marknaden. Under början av 1990-talet producerades mängder av nya kontor i Sverige men på grund av den dåvarande finanskrisen och höga arbetslösheten gapade många kontorslokaler tomma, speciellt i innerstaden. Dessutom hade många fastighetsägare svårt att fylla alla sina hyreslägenheter. Detta resulterade i att man började konvertera hyresrätter till bostadsrätter. Det visade sig vara en mycket lönsam affär, och det blev snart även vanligt att konvertera kontorslokaler och fabriker i bra lägen till bostadsrätter.

Dagens fokus på hållbar konvertering

Men det viktigaste med konverteringsprojekt idag är möjligheten att bidra till en mer hållbar framtid. Det är inte hållbart att riva fastigheter och bygga nytt. Genom konverteringar gör vi istället befintliga byggnader mer hållbara vilket bidrar till lägre klimatpåverkan.

Så lyckas du med ett konverteringsprojekt

Kunskapen som krävs för att det ska bli ett lyckat konverteringsprojekt är mångfasetterad. Dels behöver affären vara solid, då risken är hög. Det är ofta aktuellt med både tillbyggnad och ombyggnad vilket öppnar upp för flera överraskningar som behöver hanteras under projektets gång. Vanligt förekommande utmaningar kretsar kring miljölaster, akustik, fuktproblem, tillgänglighet, statisk och brandutrymning. Det kan vara som att lägga ett pussel där projektgruppen behöver vrida och vända på bitarna ett par gånger innan bitarna passar med varandra.

Det roliga med konverteringar är att det ena projektet aldrig är det andra likt. De ständigt nya förutsättningarna skapar kreativitet som ibland kunnat leda till ett mer lönsamt projekt då vi skapat ytterligare uthyrningsbar lägenhetsyta för fler hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare. Ebab fick tidigt en bred kompetens inom detta område som vi fortsätter att hjälpa våra kunder med.
–Kaarel Lehiste

Det makabra fyndet på Södermalm

För Oscar Properties räkning var Ebab projektledare för ett av de första av en hel rad konverteringar av gamla icke-fungerande kontorshus i innerstaden som omvandlades till högklassiga bostadsrättslägenheter. Det första var Posthornet, ett CM-projekt vid Fridhemsplan som genomfördes under åren 2005-2006. 

Åren därefter kom vi att för samma uppdragsgivare projektleda ännu en konvertering med CM då en skola skulle förvandlas till bostäder på Södermalm, kvarteret Sturen Större. Något som visade sig bli ett minst sagt ovanligt projekt då man under projektets gång hittade ett skelett i källaren. Förklaringen till det makabra fyndet var att skolan låg nära Katarina kyrka. 

Ytterligare uppdrag följde för Oscar Properties mellan 2006-2009, dock utan skelett. Vid Tegeludden på Gärdet i Stockholm omformades genom CM-modellen ett kontor till vackra bostadsrätter. Året därpå tog vi tag i ett annat CM-projekt, kvarteret Luma, där vi använde oss av den gamla hederliga tekniken att lägga nya trägolv på sandbädd.

Lästips: Så fick KTH en ny profilbyggnad genom konvertering av sjukhem

Radhus uppe på taket – är det verkligen en bra idé?

Flera av våra kunder var tidigt ute att se möjligheten att konvertera fastigheter som tappat sin funktion. Detta går i vågor i fastighetsbranschen och denna gång behövdes fler bostäder. Då kunde man konvertera flera kontor och påbyggnad på platta tak blev väldigt populärt i Stockholms innerstad.

Stockholms största konverteringsprojekt

2009-2010 drev vi ett speciellt projekt åt Aros Bostad. 137 bostäder skapades på Gärdet i Stockholm genom kontorskonvertering med en total bostadsyta på 10 800 kvadratmeter – då Stockholm största konverteringsprojekt genom tiderna. 

Aros valde Ebab genom vår expertis kring just konverteringsprojekt. Ebab ansvarade för projektering och genomförande via CM-modellen. Fastighetens installationer byttes ut och en viktig del av projektet gick ut på att optimera energiförbrukningen. Förutom att kontor konverterades till bostäder byggdes radhus av trä ovanpå taken. 

Samarbetet med Aros var fantastiskt kul då de var kunniga och intresserade beställare och vi nådde tillsammans det fina slutresultatet.
–Katrin Dahlström

Färdiga moduler, producerade av Moelven, användes och totalt placerades 18 radhus på kontorshusets tak. Tack vare placeringen på taket fick fastigheten fler bostäder och boytan utökades. Att använda färdiga moduler gör att projekten går snabbare och det blir lättare att säkerställa god kvalitet.

Vi kan konvertering och återbruk av fastigheter 

Ebab har deltagit och drivit konverteringsobjekt i Stockholm, återbruk av fastigheter, från starten av denna våg med kvarteret Posthornet på Fridhemsplan som ett första instegsprojekt, genom ombyggnad av nedlagd skola på söder, till industrilokaler i Sjöstaden till ett flertal projekt på Gärdet. Ebab kan och förstår affären, har stor kompetens runt olika tekniker vid konverteringar, har en väl utvecklad kalkylbank för att kunna befästa kostnadsramar i dessa komplexa projekt samt har erfarenhet av påbyggnationer av olika typer. Med andra ord är Ebab den mest erfarna, kompententa och innovativa partnern vid olika typer av konvertering av fastigheter till bostäder. Kontakta oss inför ditt nästa projekt! 

Ebab är det perfekta valet med vår breda kompetens och flexibla arbetssätt. Vi kan snabbt anpassa oss till de olika förutsättningarna som uppkommer på denna typ av projekt.
–Katrin Dahlström