Mätning av radon i fastigheter: så går du tillväga

Nu inleds säsongen för mätning av radon i fastigheter. Har du koll på hur mätning av radon går till? Vet du hur du på bästa sätt åtgärdar om du har höga radonhalter? Ebabs miljökonsult Krister Mitrevski berättar mer om radonmätningar och hur vi tillsammans kan skapa en god inomhusmiljö och en hållbar framtid.

Mätning av radon i fastigheter pågår från den 1 oktober till den 30 april. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att mätning görs och rekommendationen är att mätning av radon i en fastighet görs minst vart tionde år. Vid ombyggnation som kan påverka halten radon ska du också göra en mätning och vid nyproduktion mäts alltid radon för att få slutbesked. Om radonhalten överskrider 200 Bq/m3 måste det åtgärdas. 

Så går en mätning av radon i fastighet till

Det är viktigt att de radonmätningar som utförs görs på ett korrekt sätt för att uppfylla myndighetskraven. Dessutom krävs även radonmätning för att kunna fungera som ansökningsunderlag vid certifieringar enligt Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift.  

En vanlig långtidsmätning av radon görs under minst två månader med hjälp av spårfilmsdosor. Vid utredning av problem med radon i en fastighet görs även kortare mätningar med hjälp av radoninstrument eller spårfilmsdosor. 

Så kan Ebab hjälpa till

Genom att Ebab arbetar med såväl nyproduktion som befintliga byggnader får vi en helhetsbild av hur radon i mark och byggmaterial kan påverka inomhusmiljön och varför det är viktigt att säkerställa detta i projektering, produktion och förvaltning. Vi följer Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar vid radonmätningar i bostäder och på arbetsplatser. Såhär kan våra resurser hjälpa till: 

  • Ebabs miljökonsulter stöttar fastighetsägare vid radonmätning och utredningar för att säkerställa att deras hyresgäster har en god inomhusmiljö.  
  • Ebabs energispecialister hjälper fastighetsägare att energideklarera sina fastigheter och där ingår radonmätning. Skulle radonmätning saknas kan vi snabbt utföra en.  
  • Ebabs miljökonsulter hjälper till att ta fram en plan för vart radon ska mätas, tillse radonmätning på plats och tar fram åtgärdsförslag om halten är för hög i din fastighet. Tillsammans med vår projektledningsorganisation kan vi hjälpa till under hela genomförandet av åtgärdsförslaget. Efter utförda åtgärder görs nya mätningar för att säkerställa att åtgärderna har fungerat. 

Lästips: Så förvaltar du fastigheten energismart 

Så arbetar Ebab med mätning av radon i Kvarteret Väbeln

Vid nyproduktionen av fastigheten Kvarteret Väbeln 2 på Gärdet arbetar vi tillsammans med Patriam. I projektering har vi som miljöbyggnadssamordnare säkerställt att byggnaden blir radonsäker och i produktion har miljöronder genomförts för att följa upp utförandet. Vi har därefter ansvarat för verifiering genom en långtidsmätning på plats. Förutom att det finns myndighetskrav om radon är Kvarteret Väbeln Miljöbyggnadscertifierat. 

Sammanfattning: 4 punkter fastighetsägare bör tänka på gällande mätning av radon

  1. Kontrollera att mätning av radon gjorts i alla dina fastigheter, det är ett myndighetskrav!  
  2. Ta hjälp vid nyproduktion i projektering så att din nya byggnad byggs radonsäkert – det är dyrt att åtgärda i efterhand.  
  3. Följ Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer vid mätning av radon, annars gäller inte mätningen. Ta hjälp om du känner dig osäker.  
  4. Har höga halter radon uppmätts i din fastighet – ta hjälp! Det kommer gå att lösa även om halterna är mycket höga.