Så kan dagvatten renas med hjälp av växtbäddar

Ebab påbörjade under 2020 en projektering åt SVPH som gick ut på att rena dagvatten på deras innergård med växtbäddar. Här berättar Ebabs miljökonsult Tove Hesslow om projektet och hur man med små medel kan nå stora förändringar för innergårdar och liknande miljöer.

Ett bidrag från Naturvårdsverket kickade igång projektet

Under 2020 har vi på Ebab, vid sidan av ett stort ROT-projekt, drivit ett projekt åt SVPH gällande deras yttre miljö. Vi har tillsammans med Virbela Ateljé tagit fram en projektplan som beskriver hur dagvattnet på gården kan renas genom växtbäddar. Projektplanen skickades sedan in till Naturvårdsverket som har delat ut bidrag gällande rening av dagvatten under 2020. Glädjande nog fick SVPH ett större ekonomiskt stöd för att genomföra idén och är därmed med och bidrar till renare dagvatten i Stockholm. Just nu pågår den sista projekteringen för att färdigställa ritningar och underlag.   

Lästips: Ebab sprider kunskap om LCA hos Humlegården och Svenska Bostäder

Rena dagvatten med växtbäddar: Så funkar det

Lösningen utformas genom att dagvatten från taken leds till en tank som sedan pumpar vattnet vidare till två olika delar av trädgården. Vattnet pumpas till två vackra vattentrappor gjutna i betong där vattnet cirkulerar och syresätts för att sedan ledas till respektive växtbädd där vattnet renas biologiskt. Några positiva effekter av detta: 

  • Ljudet från vattentrapporna skapar trivsel och rekreation på gården för de äldre som bor på SVPH.  
  • Dammarna ökar den biologiska mångfalden på gården. 
  • Växterna skapar en lokal biotop som förbrukar vatten ur växtbäddarna, skärmar bort ljud och luftpartiklar från trafikleden och erbjuder en större artrikedom i närmiljön.  
  • Fördröjning sker av dagvattnet. 
  • Rening sker av dagvattnet i växtbäddarna. 
  • Trappan bildar vattenbad för fåglarna.

Därför lämpade sig idén så väl för SVPH

Anledningen till att SVPH passade så bra för att rena dagvatten är då de har en större gård som ska genomgå en total upprustning under Ebabs pågående ROT-projekt. Taken har sedan tidigare partier av koppar som skulle behållas under renoveringen och en rening av koppar som urlakas till dagvattnet var därför extra önskvärt. Reningen av dagvattnet sker genom att man blandar in biokol i växtbädden. En annan fördel med växtbädden är att fördröjning av dagvattnet sker genom tank och dammar. Dessutom sker bevattning av resten av gårdens mark- och gräsytor, vilket skapar en myllrande levande miljö – som hela tiden hålls fuktig.   

Vi hoppas att fler kunder blir intresserade av liknande projekt som med relativt små medel kan införas på mindre yta på innergårdar. Hör av dig till oss om du sitter i tankarna om liknande projekt så ser vi vad vi kan göra! Här kan du läsa mer om våra olika inriktningar inom energi och miljö

Läs mer: ROT: Det är mycket att se över vid en renovering – tänk efter före!