Så utvecklar vi vackra kulturfastigheter i ROT-projekt

Det finns många vackra byggnader med kulturhistoriskt värde runtom i Sverige. Vid renovering är det viktigt att tänka till så både kulturhistoriska och byggnadstekniska värden bevaras i våra stadsbyggnadsmiljöer. Ebab kan hjälpa dig att ta hand om dina kulturfastigheter och renovera dem för framtiden.

Utveckling av vackra kulturfastigheter i ROT-projekt

Det var i början på 1990-talet som ROT (reparation, ombyggnad, tillbyggnad) infördes i syfte att erbjuda skattelättnader inom byggbranschen. ROT-projekt är fortfarande högst aktuella med tanke på det skick många fastigheter befinner sig i idag gällande bland annat energiåtgång, värmesystem, ventilationssystem, avlopp och ytskikt.

Medborgarhuset och Fotografiska är två exempel på kulturhistoriska fastigheter som Ebab utvecklat. På Stockholms Stadsbibliotek hjälper Ebab sedan 2019 Fastighetskontoret Stockholms stad att projektera och leda samarbetet i det pågående underhållsprojektet. I arbetet ingår att bevaka och bevara de höga kulturvärdena, hålla ner kostnaderna samt säkerställa att projektet utförs hållbart. 

På Stadsbiblioteket har hela Ebabs mycket kompetenta organisation på plats bidragit med att tillvarata ett av Stockholms mest kända byggnadsminnen ritat av Gunnar Asplund.
–Fredrik Aspe, affärschef

Noggrann planering för att få kontroll på helheten

När du bevarar dessa fastigheter för framtiden behöver du tänka på helheten – redan från början i projekten. Det kan handla om att kontrollera status på byggnadens installationer och konstruktion, identifiera miljöfarliga produkter, utreda om energiförbrukningen kan reduceras samt se över äldre dokumentation och uppdatera vårdprogram. 

När du ska driva ett ROT-projekt i en fastighet som är kulturhistoriskt värdefull behöver du utföra åtgärden varsamt och ha med sakkunniga inom brand, tillgänglighet och kulturvärden med flera. Det behövs för att kunna restaurera och hantera den kulturklassade fastigheten samt följa myndigheternas krav. Du måste därför planera extra noggrant för helheten vid dessa projekt.
–Stefan Karlsson, affärsområdeschef ROT

En del i planeringen handlar om hur du ska ta hand om och återbruka byggmaterial. Många inbyggda material har höga kulturvärden och bidrar till fastighetens karaktär. Eftersom bygg- och rivningsavfall utgör en stor del av Sveriges avfall kan vi minska klimat- och miljöpåverkan genom att ta tillvara på och återcirkulera material inom byggsektorn. 

Ebabs långa erfarenhet av renovering av kulturbyggnader

När vi projektledde renoveringen och ombyggnaden av det 14 000 kvadratmeter stora Medborgarhuset var utmaningen att balansera en kulturhistorisk miljö med kraven på modernisering. I arbetet med att forma Fotografiska från idé till verklighet i ett projekt med hållbarhet i fokus fanns flera lösningar. Bland annat togs speciella lösningar för bergvärmeinstallation fram och det utfördes försiktig sprängning med svartkrut. De gamla inlastningsluckorna på vindsvåningen är idag vackra fönster i restaurangen mot Saltsjön. 

På Ebab har vi goda kunskaper om förutsättningar i äldre byggnader. Vi vet hur de ska renoveras för att klara framtiden och hur kostnaderna ska beräknas. Vi finns där som en kompetent rådgivare inom projekt- och byggledning, och behöver du hjälp med ett ROT-projekt – kontakta oss!