Medborgarhuset fick en totalrenovering och helt ny pool

För många stockholmare är Medborgarhuset sedan länge en viktig mötesplats i centrala Stockholm. När beslutet om renoveringsarbetet kom blev Ebab en av aktörerna på plats. Här berättar affärschef Fredrik Aspe om hur man bland annat lyckades med bragden att skapa ett nytt badhus i byggnaden från 1930-talet.

Medborgarhuset, även kallat Forsgrénska Medborgarhuset, är beläget intill Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm och byggdes mellan 1936-1939. Huset blev snabbt en populär samlingsplats för stockholmarna med bibliotek, simhall och idrottshall i tre huskroppar.

Vad Ebab bidragit med i Medborgarhuset

Mellan 2014-2020 utvecklade, projekterade och byggledde Ebab ihop med Stockholms stad, projektet på plats i samverkan med Peab. Fastigheten renoverades och utvecklades till en mötesplats för Stockholms medborgare.  

Viktiga delar inkluderade projekteringsledning och olika kvalitetsfrågor som kontrollansvarig enligt PBL. Alla tekniska installationer som el-värme-ventilation byttes ut och man tillgänglighetsanpassade för att skapa en mer hållbar och energieffektiv byggnad.

Biblioteket gavs helt nya lokaler

Flera verksamheter flyttades runt i huset för att göra fastigheten mer attraktiv. Exempelvis låg biblioteket undanskymt, men det flyttades till bästa läge ut mot Götgatan, och fick även nya entréer ut mot gatan.  

Tranströmerbiblioteket flyttade in i fastigheten och fick nya lokaler. Större ytor skapades genom att man byggde igen innergården, vilket öppnade upp för ytterligare 3 000 kvadratmeter. Man la exempelvis glastak ovanpå delar av bibliotekets innergårdar, vilket blev en ny attraktion.  

Dessutom fokuserade man på den konstnärliga gestaltningen. Flera konstnärer bjöds in och skapade varierande konstverk som idag finns i olika delar av byggnaden. 

Utmaningen med att bygga ett badhus i befintlig byggnad

Forsgrénska badet renoverades och lokaler som omklädningsrum och duschar rustades upp och fick nya funktioner. Men det kanske mest uppseendeväckande var att det dessutom gjöts en helt ny inomhuspool. Det är alltid svårt att bygga en simhall i och med det aggressiva klimatet med klorvatten, och man måste verkligen tänka igenom, projektera och dimensionera fastigheten rätt. 

Det är otroligt svårt att bygga ett badhus i en befintlig byggnad och vi gjorde helt om den gamla simhallen. För att göra den djupare sprängde vi ner i berget, precis ovanför där tunnelbanan går, vilket givetvis inte var en helt enkel uppgift. Men det gick bra och poolen är idag av modern standard.
–Fredrik Aspe

Idrottshall, skola och restauranger

Kulturskolan finns också på plats i Medborgarhuset med olika scener och ytor för att utveckla kulturen i Stockholm. Skolan gavs fler lokaler i fastigheten, som en ateljé för bildkonst, dramasalar, backstage-lokaler och en verkstad för kostymateljé. Även flera nya restauranger fick ta plats i huset som Pizza Hut, Sensus, Olivia och Public.

Bland det viktigaste vi bidragit med i det här projektet är att vi har förstärkt syftet och tillgängliggjort fastigheten. Man måste hela tiden tänka på människoflöden och hur folk hittar in i fastigheten, och se till att detta görs tryggt och säkert.
–Fredrik Aspe