Göran Westberg 40-årsjubilerar på Ebab

1984 började Göran Westberg sin karriär på Ebab. Det är också året datorn Macintosh lanserades av Apple Computer, då filmen Fanny och Alexander fick fyra Oscar och året som gett namn åt George Orwells dystopiska bok. Här berättar Göran om sina händelserika år och den utveckling både han och Ebab genomgått.

Från konventionellt byggföretag till större konsulthus

Min resa på Ebab har varit full av utveckling och spännande utmaningar. Jag började i april 1984 som anställd nummer 8 och enligt grundarnas vision har vi gått från ett litet konventionellt bygg- och projektledningsföretag till ett större konsulthus.

Det har skett stora förändringar i organisationen när vi har växt till ett modernt företag där vi sedan länge arbetar målmedvetet med stödfunktioner som HR och ekonomi. I slutet av maj tog vi ytterligare ett steg när vi ingick partnerskap med Broviken, som investerar i svenska kunskapsintensiva tjänsteföretag.

Vi skapar tillsammans Ebab-känslan

Jag har haft oerhört roligt under mina år här och företagets utveckling har bidragit till min personliga utveckling; är delägare sedan länge och har ett stort engagemang för Ebab. Det är otroligt givande och stimulerande med alla medarbetare jag träffar dagligen, och jag upplever att man trivs i Ebab-familjen. Det är en väldigt varm stämning och det är vi tillsammans som skapar Ebab-känslan. 

Snabbare kommunikation om mer tid framför datorn

Jag har varit med om hela digitaliseringsresan i både Ebab och omvärlden, från NMT - en stor låda med telefon - till dagens bärbara datorer och smarttelefoner. Kommunikationen sker så mycket snabbare idag med sms och mejl; när vi använde brev och fax fanns inga krav på svar med vändande post.

Det har dessutom skett en förskjutning i kommunikationen, och det har förstärkts av att det blir fler och fler Teams-möten. Det är inte utan att man saknar ett ”vanligt” telefonsamtal samt ”live-möten”. Men, all utveckling med tekniken gör naturligtvis att vi blir mer effektiva. 

Från bostäder till medicinska produktionslokaler

Genom åren har jag arbetat med många minnesvärda projekt, från bostadsbyggande till lokaler för läkemedelsproduktion. Vårt arbete i de olika projekten innebär så många kontakter med övriga kollegor i branschen vilket jag tycker är mycket berikande.

Det första CM-projektet med bostäder var kv Tonbadet i Högdalen åt Familjebostäder. Ett lyckat projekt som ledde till att vi sedan många år genomför åtskilliga projekt med bostäder på CM. Ett annat betydelsefullt projekt var vårt arbete för Pharmacia i Uppsala, där vi vände ett svårt projekt till ett framgångsrikt, vilket medförde fler uppdrag inom medicinsk verksamhet och har gett den kompetens vi besitter idag.

Jag uppskattar också att arbeta med detaljplanerna för Häggvik och Riksby. Och för Ebab är Stora Sköndal ett otroligt intressant stadsutvecklingsprojekt från A-Ö. Vi är med och bygger stad och att ha möjligheten att påverka, om än så lite, känns oerhört positivt. 

Konjunkturen på väg upp

Under min tid har sett många upp- och nedgångar i byggbranschen och Ebab har alltid gått starkt även i lågkonjunkturer. Här tror jag att CM har varit en framgångsfaktor i kombination med att vi är flexibla och lyhörda för våra beställares önskemål och behov. Nu har dock branschen påverkats av krig och kriser i omvärlden, men trots utmaningar med höga materialpriser och räntor ser jag positivt på framtiden och tror på en vändning vid årsskiftet.

Fördelen med stora öron och liten mun

De 7 goda vanorna har förstås påverkat mig under min tid på Ebab. Vana 5 – lyssna empatiskt är en av de viktigaste vanorna som var och en av oss nog skulle kunna jobba ännu lite mer med, genom stora öron och liten mun kommer man långt. Och vana 7 - att vässa sågen och hela tiden försöka bli bättre, det är en ledstjärna för Ebab.

Görans tips för en hållbar karriär

Byt jobb vart 40:e år! Skämt åsido, mitt tips är att värdera dina möjligheter till utveckling inom Ebab och inte ha för bråttom att byta jobb, vi har många karriärmöjligheter internt. Det är viktigt att lära sig sin nuvarande roll innan man tar nästa steg, kunskapsplattformen blir så mycket stabilare då.

Att hitta en balans mellan arbete och fritid är också avgörande, för mig är det avkoppling att sätta på mig snickarbrallorna och bygga på fritiden. Utöver det är fiske mitt stora intresse och jag gör gärna en fiskeresa varje år. Och då är det flugfiske efter lax och havsöring som lockar mest.