Växande intresse för att bygga i trä

I Sverige har sten, tegel och betong länge varit det dominerande byggnadsmaterialet för flerbostadshus. Klimatkrisen och globaliseringen har dock tvingat oss att tänka om. Att bygga i trä har blivit en del av lösningen för att nå de globala målen inom byggindustrin. Johan Brodin, fastighetsutvecklare på Ebab, berättar mer och tar med oss på en resa genom Ebabs historia inom träbyggnation.   

En ljus framtid för träkonstruktioner 

Sedan 1994, då de europeiska konstruktionsstandarderna ändrades till att man får bygga mer än två våningar i trä, har träkonstruktioner för flerbostadshus ökat och utvecklingen går snabbt framåt. Redan 2009–2012 var Ebab med och byggde Kvarter Björkbacken i trä – ett trygghetsboende med kommersiella lokaler i Tyresö åt det kommunala bostadsbolaget, som genomfördes på Construction Management (CM). Projektet genomfördes också med volymprefab; en process där färdiga byggnadsvolymer staplas bredvid och på varandra och samtliga ytskikt är färdigställda på fabrik inom volymerna.

Ett annat tidigt projekt där vi byggde i trä var Kattfoten åt Tyresö bostäder 2009–2011 där Ebab genom Construction Management uppförde 78 hyresrättslägenheter fördelat på tre huskroppar. Uppdraget bestod av att identifiera byggbar mark, driva detaljplan, projektering, inköp samt produktion fram till inflyttning. Projektet byggdes med prefabricerade trävolymer från Lindbäcks Bygg. 

Vi ser en stor efterfrågan på vår expertis inom träbyggnader och utvecklingen går hela tiden framåt. I Hagastaden var jag ombud åt Folkhem för första etappen för fyra byggnader om 10–13 våningar i trä. En träbyggnad i så många våningar är fortfarande ganska unikt men ett positivt tecken på en hållbar utveckling. Projektet är Stockholms första stora flerbostadshus i massivträ.
– Johan Brodin

Varför bygga i trä? 

Fördelarna med att bygga i trä är många. Det är ett ekologiskt material som vi har god tillgång till och om det byggs och underhålls på rätt sätt är det även hållbart över lång tid. Det växande trädet tar upp mängder av koldioxid som lagras i materialet och när det sedan bryts ner frigörs koldioxiden igen och kan bindas till nya växande träd. Trä är också en förnyelsebar resurs som enkelt kan återvinnas. Så om vi bygger i trä på rätt sätt kan det få stor betydelse för att mildra klimatkrisen. 

Jämfört med stål och betong har trä en liten miljöpåverkan vid tillverkning, transport och montering. Det är lätt att arbeta med materialet både i fabrik och på byggarbetsplatsen. Trä är ett relativt lätt material med hänsyn till vikt och kan enkelt ersätta både betong och stål som stommaterial i flerbostadshus. Även transporten blir enklare tack vare vikten. Åt Pareto byggde Ebab 2015 ett vård- och omsorgsboende om 54 platser i Handen där nybyggnationen kom i just trävolymer.   

Trä är ett lätt material och i Cederhusen i Hagastaden grundlade vi husen på tunnelväggarna för tre tunnlar innehållande både vägar och järnvägsspår – då var den lätta stommen en stor fördel. Även transporten förenklas när man bygger i trä och idag levereras vissa trähus i "platta paket".
–Johan Brodin

Fördelar med att bygga i trä – även vid tillbyggnader

Tillbyggnader kan även göras med trä då produktionen alstrar något mindre buller än produktion med andra material. Ebab har bland annat byggt till kontor åt Fredells medan själva byggvaruhuset var öppet för kunder som vanligt under hela produktionstiden. Kvarteret Lasarettet åt Skandinavisk Fastighetsfond & Majblommans Ek förening i Nacka omvandlades från personalbostäder till bostadsrätter med en träbyggnad på taket, även detta i volymprefab i trä. 

Andra fördelar med att bygga i trä är byggtiden – det kan gå dubbelt så fort att bygga ett trähus jämfört med ett betonghus. Och materialet har även goda värmetekniska egenskaper.   

Utöver miljöfaktorerna gynnar det vår hälsa att bo och omge oss av trä. Det treåriga europeiska forskningsprojektet Wood2New visar att det är bra för vår hälsa och att vårt välbefinnande ökar av att bo i ett trähus.
–Johan Brodin

Behöver du hjälp med att bygga ditt nästa trähus? Kontakta experterna på Ebab