Skärholmen växer som en socialt hållbar stadsdel med Måsholmen i fokus

För tio år sedan beslutades att flera av Stockholms stads förvaltningar och bolag ska flyttas till ytterstaden för att skapa fler arbetsplatser där, och samtidigt frigöra yta för bostäder i innerstadens tomma lokaler. För Stockholmshem blev Skärholmen platsen för deras nya kontor Måsholmen vid Bredholmstorget. Nu har byggnaden nått sin fulla höjd – på 70 meter!

Satsning på trygghet i området

Projektet är en del av satsningen för social hållbarhet och trygghet i området som på allvar drogs igång under 2016 i och med projektet Fokus Skärholmen, Stockholms stads stora profilprojekt för social hållbarhet.  

Bredholmstorget i anslutning till Måsholmen upplevdes som en otrygg, mörk plats som var rätt folktom och outnyttjad. Nu kommer både hyreslägenheter, arbetsplatser och kultur att rymmas i huset. Tillsammans med att byggnaden i sig gör platsen mer upplyst skapar det goda förutsättningar för liv på platsen över dygnets alla timmar. När kontorsmedarbetarna går hem för dagen kommer många boende hem och andra besöker kulturverksamheterna.
– Robert Olsson, projektchef

Skärholmens utveckling från 1960-talet till idag

Förorten Skärholmen uppfördes som en del av miljonprogrammet. Skärholmens centrum invigdes av prins Bertil 1968 och Skärholmens gymnasium invigdes höstterminen 1974. Gymnasiet hade redan från början en inriktning på elever med särskilda behov och var Sverige första, och länge enda, riksgymnasium för svårt rörelsehindrade elever. 1976 kompletterades gymnasiet med en verkstadsbyggnad. Men under de efterföljande årtionden hände inte mycket nytt på byggfronten i området. 

Nådde full höjd i oktober

Men efter utredningar beslutades det att Stockholmshems nya byggnad skulle ersätta gymnasiets verkstadsbyggnad. Under 2020 och början av 2021 uppfördes en ny nätstation med tillhörande ledningsflytt för att göra det möjligt att riva verkstadsbyggnaden våren/sommaren 2021. Under hösten 2021 påbörjades mark- och grundläggningsarbeten och i oktober 2023 var byggnaden uppförd till sin fulla höjd – 70 meter över Bredholmstorget med 23 våningar. Byggnaden blir därmed en given samlingspunkt i Skärholmens centrum. 

Terrass med möjlighet för samvaro

I de översta 17 våningarna blir det 100 lägenheter och i de nedre 3–4 våningarna kontor samt lokal för kulturaktiviteter. Hyreslägenheterna kommer att bestå av 2–4 rok. Alla med balkong, stora fönster för maximalt ljusinsläpp och en fantastisk utsikt. Dessutom får byggnaden en planterad terrass på taket plan 5 ovan kontorsdelarna för de som bor och jobbar i huset. Där finns det lika goda möjligheter till lek som arbete. Byggnadens pelare, balkongfronter och fasadbeklädnad utförs i slipad, milt grågrön cementmosaik, terrazzo. 

”Ett försök till samtida höghus – rationellt, föränderligt och vackert.”
– Per Söderberg, arkitekt

Inflyttning för kontoret och bostäderna sker i slutet av 2024. 

Ebab har varit med i planarbetet och genomfört Måsholmen som ett CM-projekt, och som generalkonsult åt AB Stockholmshem. Arkitekt var Per Söderberg på Söderberg Söderberg AB som gjort flera uppmärksammade projekt.

Social hållbarhet för framtiden i flera projekt

Ebab har bistått i flera projekt där vi skapar hållbara platser. Stora Sköndal är ett exempel  där det finns en hög ambitionsnivå för framtidens innovativa och hållbara stadsplanering.

Ett annat exempel är Campus Albano där byggnaderna ska uppfylla krav i enlighet med miljöcertiferingsssystemet Miljöbyggnad 2.2 och uppnå minst nivå silver på byggnadsnivå.

Campus Albano utmärker sig som ett stadsutvecklingsprojekt i absolut framkant när det gäller hållbarhet och det är Sveriges första campusområde som certifieras enligt Citylab. Fokus har i projektet varit ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Ambitionen är att området ska vara en social och trygg miljö för studier, umgänge och boende både idag och för framtiden.
– Andreas Petersson, affärsområdeschef

Kontakta oss om du vill veta mer om CM eller hur vi arbetar för framtiden med hållbar stadsplanering. 

Visionsbild: Söderberg Söderberg