3 vanliga frågor om installation av solceller

Solceller är en smart investering ur såväl en ekonomisk som miljömässig synpunkt, men det dyker ofta upp en rad frågor som bör ses över innan du påbörjar installationen. Ebabs energispecialist Lukas Lindstedt besvarar här tre vanliga frågor om solceller.

Vad innebär en förstudie för solceller?

En förstudie för solceller görs för att studera vilka förutsättningar din byggnad eller mark har för installation av solceller. Du får svar på hur de aktuella förutsättningarna ser ut, den beräknade solelproduktionen samt lönsamheten. En förstudie för solceller är ett första steg mot en hållbar och lönsam investering.

Vad måste jag se över innan installationen?

Före installation av solceller måste skicket på det befintliga taket inventeras. Om takets befintliga skick är bristfälligt bör taket först renoveras innan solceller installeras. Det är viktigt att tänka på konstruktionens hållfasthet och stabilitet. Snö- och vindlastberäkningar bör utföras för att i tidigt skede säkerställa att taket klarar extra laster från montagesystem och paneler.

Läs mer: Producera 100 % förnybar energi med solceller

Är solceller verkligen en lönsam investering?

Innan påbörjad entreprenad kan du ansöka om investeringsstöd för solceller som motsvarar 20 % av den totala investeringskostnaden. Avbetalningstiden för en solcellsanläggning är då ca 10–15 år beroende på storlek och montagesätt. Solcellernas beräknade livslängd är ca 30 år viket innebär att du kommer att spara pengar på anläggningen under ungefär 15–20 år.

En investering i solceller bidrar även till ett fast pris på el vilket kan ses som en extra trygghet då elpriset kan komma att öka i framtiden, i takt med att efterfrågan på el och kapaciteten på elnäten blir allt större.

Har du några andra frågor om förnyelsebar energi eller solceller är du alltid välkommen att kontakta oss för mer information.