Steget mot de nya energiprestandakraven (EPBD) - så kan Ebab hjälpa dig

Den 7 december 2023 avslutade EU-kommissionen, ministerrådet och EU-parlamentet förhandlingarna om det nya energiprestandadirektivet (EPBD). Nu väntar godkännande från EU-ländernas företrädare i rådet och parlamentet. Inför beslutet är det avgörande för dig som fastighetsägare att förstå hur du påverkas och hur du kan arbeta med EPBD. Ebab kan bistå med expertis och vägledning för att navigera genom de kommande förändringarna.

Energiprestandadirektivet (EPBD) är ett av fjorton nya och uppdaterade EU-direktiv som syftar till att minska de globala koldioxidutsläppen i enlighet med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet. Förutom att verka för en mer hållbar byggnadsbransch kommer EPBD även att bidra till bättre livskvalitet för människor både på arbetet och i hemmet samt sänka deras energiräkningar. Men det reviderade direktivet innebär även nya, hårdare krav på energiprestanda för både nya och renoverade byggnader inom EU, vilket gör att fastighetsägare behöver se över sitt bestånd. I det här blogginlägget lyfter vi hur vi på Ebab kan hjälpa dig som fastighetsägare med de olika delarna för att bemöta de nya energiprestandakraven. 

Läs mer: De 10 viktigaste punkterna i det reviderade energiprestandadirektivet (EPBD) 

Mot nollemissionsbyggnader

Enligt de nya reglerna måste alla nya byggnader inom EU vara nollemissionsbyggnader år 2030, med stränga krav på energiprestanda och minimalt energibehov. För offentligt ägda byggnader träder kravet i kraft redan 2028. Mot bakgrund av detta behövs energiberäkningar för inomhusklimat och dagsljus redan i tidiga planeringsstadier. Ebab kan tillhandahålla energisamordnare, specialister som säkerställer att energimålen uppfylls från projektets början till slut, oavsett om det gäller nybyggnation eller renovering.

Minska primärenergianvändningen

Vi kan även analysera energistatistik och genomföra energiinventeringar eller energikartläggningar i befintliga fastigheter för att minska primärenergianvändningen och uppfylla de skärpta minimikraven för energiprestanda. Utifrån förslagen kan vi genomföra energirenoveringar. Vårt team av experter och konsulter har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra renoveringsarbeten effektivt och med hög kvalitet. 

Förbered för solceller och solfångare

Framöver kommer normen vara att byggnader ska förberedas för att ta vara på solenergi. Med solcellsberäkningar och rådgivning från Ebab kan du vara säker på att vara redo att dra nytta av solenergins potential. Vi kan bistå vid komplexa installationer och tillhandahålla en miljöcontroller från tidigt skede. Dessutom utför vi förstudier och kan ta fram förfrågningsunderlag vid upphandling av större solenergianläggningar.

Guide: Installation av solceller 2023  Allt du behöver veta kring installation, regler, elcertifikat, brandsäkerhet  med mera Läs mer och ladda ner

Anpassa din energideklaration efter EPBD

En reviderad energideklaration baserad på en gemensam EU-mall med enhetliga kriterier är på gång. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att uppdatera energideklarationen vart tionde år för de byggnader du äger som uppfyller lagkravet. En certifierad energiexpert från Ebab kan hjälpa dig att säkerställa att din deklaration uppfyller alla krav och att undvika böter.

Genom att samarbeta med oss på Ebab kan fastighetsägare dra nytta av vår expertis och erfarenhet inom energieffektivitet och hållbarhet. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att ta steget mot en mer energieffektiv och hållbar framtid för dina fastigheter. Kontakta oss idag för att ta reda på mer.