Så uppnår du som förvaltare dina energimål

Att forma en strategi för vilka energieffektiviserande åtgärder som ska göras de kommande åren är inte alltid lätt. Vilka åtgärder behöver göras, hur ska de prioriteras och vad kommer det att kosta? Josefine Hagdahl, energispecialist på Ebab, delar här med sig av hur vi hjälper dig som förvaltare att göra upp en plan för dina energimål baserat på följande fyra steg.

1. Bakgrundsinformation samlas in

Till en början behöver vi få en bild av dig som förvaltare. På det viset kan vi bilda oss en uppfattning om dig och dina behov för att kunna anpassa vår expertis efter vad du behöver. När vi vet vad du vill få ut av en energieffektivisering och vilka förutsättningar som finns kan vi gemensamt börja forma en plan. Du kanske behöver hjälp att genomföra eller utvärdera en strategi – eller så har du ingen aning om hur du ska gå vidare härnäst. Oavsett vad du behöver hjälp med så vägleder vi dig till att nå dina uppsatta mål utifrån existerande förutsättningar.

2. Insamling av energistatistik och fastighetsfakta

Om du som förvaltare inte har en tydlig bild av vilka energieffektiviserande åtgärder du vill genomföra så behöver vi få mer information om din fastighet och dess energianvändning. Ett första steg är att se över fastighetens energimätare. Mäts allting som förväntat eller saknas det mätare någonstans? För att kunna göra en korrekt analys av fastigheten behöver vi energistatistik för uppvärmning, varmvattenberedning, fastighetsel och eventuell komfortkyla. Vi behöver även information om fastighetens uppvärmda area (A-temp), vilket är viktigt att inte förväxla med boarea (BOA), lokalarea (LOA) eller bruttoarea (BTA).

Lästips: Så förvaltar du fastigheten energismart 

3. Anläggningsbesök utförs för att skapa beslutsunderlag

Under ett anläggningsbesök vill vi få en känsla för fastigheten som helhet. Det vi är intresserade av att undersöka är byggnadens uppvärmningssystem, ventilationssystem, belysning och klimatskal – alltså byggnadens omslutande ytor. Genom termografering med värmekamera kan byggnadens köldbryggor och luftläckage studeras för att få en uppfattning om klimatskalets täthet och isoleringsförmåga. Resultatet från anläggningsbesöket använder vi som beslutsunderlag när vi tar fram de energieffektiviserande åtgärdsförslagen.

4. Åtgärdslista och åtgärdsplan presenteras

När informationen från energistatistiken och anläggningsbesöket sammanställts kan vi ganska snabbt se vilka åtgärder som skulle kunna gynna just din fastighet, men det innebär inte att alla åtgärder bör genomföras. I samråd med dig ska den framtagna åtgärdslistan leda till en åtgärdsplan, där din bakgrundsinformation ligger till grund för besluten. Faktorer som energieffektiviseringsmål, miljömål och myndighetskrav är viktiga att ta hänsyn till för att kunna prioritera åtgärderna rätt.

Även faktorer som planerade ombyggnationer, ändringar i verksamhet, fastighetsekonomi och finansieringsmöjligheter blir viktiga för att avgöra när och hur dessa åtgärder ska genomföras. I slutändan sitter du med en åtgärdsplan som visar vilka åtgärder som ska genomföras och när, hur och vem som ska genomföra dessa. Allt är helt och hållet anpassat efter dina behov och förutsättningar.

Är du redo för att ta nästa steg för att minska din energianvändning och närma dig dina klimatmål? Tveka inte att höra av dig till oss på Ebab!