Aktivt arbete med byggavfall gav tydliga resultat för Huddinge sjukhus

Ebab har ramavtal med Locum gällande miljösamordning och sedan hösten 2018 har vi arbetat med byggavfallet på Huddinge sjukhus. Det fanns många förbättringar som behövde göras gällande Huddinge sjukhus avfallsstatistik när projektet inleddes, vilket Ebab satte igång med direkt. Ebabs miljösamordnare berättar här om det lyckade projektet.

Läs mer: Därför bör du investera i miljösamordning

Så såg avfallshanteringen på Huddinge sjukhus ut

Standard i ett byggprojekt är att varje projekt har sin egen sorteringsplats för containrar och att allt avfall blir projektspecifikt. På Huddinge har man valt en annan lösning där fyra sorteringsstationer finns utplacerade på sjukhusområdet med slodor om sex kubik för varje fraktion.

Det är Suez som har ramavtalet idag och som sköter logistiken på plats. En hjullastare ronderar området och tömmer slodorna vid en lokal omlastningscentral med större containrar och Suez hämtar sedan avfallet där för vidare hantering. Detta genererar mindre tung trafik där patienter och personal rör sig.

Hur Ebab snabbt lyckades vända avfallsstatistiken

Vid projektstarten 2018 hade Huddinge sjukhus avfallslösning utvecklingsmöjligheter att förbättra sorteringsgraden på 56,4 %. Statistiken kunde relativt snabbt vändas genom att aktivt lyfta avfallsfrågan på projektsamordningsmöten, rondera avfallsplatserna regelbundet och möta entreprenörerna på plats. Möjligheten att slänga blandat avfall på några av avfallsplatserna togs bort. Det fanns därmed en risk att det skulle drabba de andra fraktionerna genom en ökad mängd felsorteringar och omklassning till blandat avfall. Men så blev inte fallet utan antalet omklassade kärl på grund av felsortering var lika stort både före som efter förändringen.

Lästips: Så arbetar vi med Campus Albano – ett stadsutvecklingsprojekt i absolut hållbar framkant

Målet om sorteringsgrad uppnåddes

I slutet av 2019 nåddes målet om 90 % sorteringsgrad, som tyvärr skedde på bekostnad av att andelen deponi och energiåtervinning ökade. Större andelen av materialet som gick till energiåtervinning skulle kunna materialåtervinnas (trä, papp och plast), men det är något som styrs av vad avfallsentreprenören har avsättning för.

Vi på Ebab studerar deponi för att komma på möjligheter att sänka den andelen. Förhoppningen är att kunna sortera ut isolering men det finns krav på renhet som vi behöver arbeta med för att det ska fungera. Nu när halva 2020 passerat ser vi att utvecklingen håller i sig – blandat avfall minskar, men andelen som går till deponi ökar.

Problem med avfallshantering sker i regel senare i projekten

Man skulle kunna tro att det är i tidiga skeden (som under rivning) som problem med avfallshanteringen uppstår, men vår erfarenhet visar att sorteringen då i regel fungerar bra eftersom rivningsentreprenörerna är väl insatta. Skulle det bli fel kan avfallsmålen bli lidande eftersom stora mängder material ofta ska produceras. Det är ofta i det avslutande skedet som fel uppstår. Då kan lite avfall blivit kvar och då det snabbt ska städas ut skickas det därmed som blandat. När det lilla resulterar i flera containrar med blandat inser man vikten av att sortera bättre.

Ökad tillgänglighet och fokus på hjärtefrågan var framgångsrikt

Bara genom att kontinuerligt lyfta frågan om avfall kommer man långt. Många miljörelaterade frågor har kunnat lösas för att vi regelbundet funnits på plats, vilket visar hur viktigt det är att vara tillgänglig – inte bara via telefon eller mail. Vi ser även att vår roll har ett utbildningssyfte och kanske även ett inspirationssyfte. Finns man på plats är det lättare att ställa frågor som inte är direkt relevanta för projektet – som varför PAH:er är så farliga och varför ekologisk mat är så bra.

Vi har nått fantastiska resultat tillsammans, men det är en ständig utmaning att bli bättre. Tack vare ett bra samarbete med hantverkare och entreprenörer skapar vi förutsättningar för att minska vårt avfall och återvinner mer. Ute på arbetsplatser ser vi även att vi återbrukar mer produkter inom verksamheten. Nästa steg vore att även våga köpa återbrukat, vilket är något vi hoppas se mer av i framtiden.