Våra roller på Ebab: miljösamordnare

På Ebab finns en mångfald av människor i alla åldrar med olika bakgrund och kompetenser. Vi har energiexperter, kalkylatorer, miljösamordnare, fastighetsutvecklare, projektledare, byggledare och projektchefer. Är du nyfiken på rollen som miljösamordnare? Suzan Jelveh berättar här om vad den innebär. 

Vad gör du som miljösamordnare?

Jag arbetar som ett stöd i hela byggprocessen vilket bland annat innebär en hel del uppföljning och utredningar. Det gäller att hålla sig uppdaterad om nya krav och regler inom hållbarhetsområdet. Det är viktigt att vi gör rätt och utvecklar hållbarhetsarbetet både externt och internt till våra Ebab-medarbetare för att vi hela tiden ska bli bättre. Min roll omfattar även utförande av certifieringar, miljö- och återbruksinventeringar samt klimatberäkningar.

 

Jag upplever att miljösamordnarens stöd behövs då beställare och projektdeltagare gärna bollar frågor med oss. Vi har möjlighet att komma med nya innovativa idéer och det är också det fina med den här rollen, att man kan försöka få dem man jobbar med att våga prova nytt ibland. Sedan är det ofta en ekonomisk fråga och den ekonomiska hållbarheten ska vi också ta hänsyn till, det är viktigt att nya idéer motiveras och förankras med beställaren.

Hur ser din funktion ut i projekt?

Vi utgår ofta från beställarens miljöprogram, arbetar med kraven som är ställda och följer upp hur det går. När en beställare inte har något miljöprogram så hjälper vi till med att ta fram ett. Projektens skeden bestämmer typen av uppföljning. Om jag deltar i projektering så deltar jag på projekteringsmöten eller har separata möten med projektörer, följer upp krav och granskar handlingar. I produktionen är det mer ”hands on” då är det mycket arbete med att verifiera ställda krav. Det är av stor vikt för mig att de jag arbetar med känner att de alltid kan kontakta mig och få det stöd som behövs för att vi ska få ett så bra miljöarbete som möjligt.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Just nu arbetar jag 80% som en intern resurs hos en kund som vikarie. Det är ett väldigt givande uppdrag där jag får ta del av interna processer och jag har fått en stor förståelse för processerna. Jag har i min roll arbetat med att uppdatera miljöprogram samt att följa upp och utveckla bolagets hållbarhetsarbete och mål.

 

En dag i veckan arbetar jag på plats i ett projekt Måsholmen i Skärholmen som är i produktion. När jag arbetar i produktion följer jag upp miljökraven, stämmer av frågor som uppstått, kontrollerar att entreprenörerna har redovisat allt de behöver samt deltar på möten. Det är mycket dialog och uppföljning med entreprenörerna om bland annat avfall, materialval och miljöronder. Ibland går jag en miljörond men det händer också att jag går jag ut på bygget spontant för att kolla läget.

 

Min roll som miljösamordnare ser väldigt olika ut beroende på uppdragets typ. Antal projekt som pågår samtidigt kan variera brett och det kan vara så att man en period har 3 projekt och en annan period sitter med 13 projekt. När det fler projekt på gång så kan det bli många detaljer att hålla reda på, men med bra planering och struktur så funkar det. Jag lär mig och delar med mig väldigt mycket i de olika projekten och det är kul att stöta på många olika personer hela tiden.

Vad har du för bakgrund?

Jag har en högskoleutbildning som fastighetsmäklare och skolade sedan om mig till byggnadsingenjör för hållbart byggande, vilket är en yrkeshögskoleutbildning på Nackademin. 

Hur kom du i kontakt med Ebab?

Jag såg en platsannons, sökte och fick jobbet.