Klimatsmart hyresgästanpassning med hyresgästsupport

Står ni inför en förändring av lokal? Vi på Ebab kan hjälpa såväl fastighetsägare som hyresgäster att få en smidigare och mer klimatmedveten process i sin flytt – från start till slut i projekt av alla storlekar. Tove Hesslow, miljökonsult, och Anna Alfvén, projektledare, beskriver här bland annat hur Ebab arbetar med livscykelanalyser och hur vi kan projektleda hyresgästanpassningar.

Alla led inom en hyresgästanpassning måste ses över idag

I dagens slit-och-släng-samhälle där hyresgäster flyttar allt oftare behöver vi se över alla led som rör hyresgästanpassningar och ombyggnationer – även små byggnationer påverkar miljön mer än man tidigare trott. Vi måste även se över de mindre detaljerna, som att ställa olika material mot varandra, för att komma fram till vilket som är mest hållbart.

Fastighetsägare har börjat fokusera på hur de kan minska koldioxidutsläppen under hyresgästanpassningar. Tidigare ville hyresgäster ha allt nytt och fräscht, men idag finns en annan medvetenhet och ett hållbarhetstänk där man fokuserar på ett minskat koldioxidavtryck. Såväl fastighetsägare som hyresgäster förstår vikten av att ha tänkt till hela vägen när man flyttar in i nya lokaler.

Vad är de vanligaste utmaningarna inom flyttprojekt idag?

Kunden står inför många val som ska lämnas till projekteringsledningen redan innan de vet hur de ska möblera lokalen. Ett vanligt problem som uppstår i flyttprojekt är därför att aktiviteter som rör exempelvis data, flexibilitet för arbetsplatser och larm lätt glöms, vilket i regel tar mycket tid och energi i anspråk. I värsta fall måste ett beslut tas om, då de fattades på ett bristfälligt beslutsunderlag, och det kostar nästan alltid mer.

En annan utmaning är att det ofta är någon inom den ordinarie organisationen som får i uppdrag att projektleda en flytt. De förväntas alltså göra detta utöver sina vanliga arbetsuppgifter vilket sällan blir lyckosamt för vare sig medarbetaren eller flytten.

Lästips: Nytt lagkrav för klimatdeklaration av byggnader

Hur kan vi på Ebab hjälpa till?

Efter att ha genomfört många hyresgästanpassningar vet vi att det bästa resultatet uppnås om en professionell partner är med från början och följer kunden hela vägen. Ebab står då för planering, upphandling och projektledning. Vi ser även över kundens lokalbehov och vilka arbetssätt som är önskvärda, såsom aktivitetsbaserat kontor eller öppet kontorslandskap. Kunden får även hjälp med exempelvis materialinventering och färgsättning, aktiviteter rörande koldioxidutsläpp, skalskydd och passage – samt den fysiska flytten.

Ebab blir därmed en länk mellan hyresgäst, hyresvärd och övriga leverantörer. Genom vår hållbarhetskompetens kan vi tillhandahålla ett klimatmedvetet erbjudande med nöjdare hyresvärdar, hyresgäster och en smidigare, kostnadseffektiv process för inblandade parter. Det gör vi exempelvis genom waste management och hållbar upphandling.

I Ebabs erbjudande ingår även en rad andra faktorer:

  • Vi kan inventera på plats i ett tidigt skede, redan innan hyresgästanpassningen. Vi ser då till exempel över hur man bör utforma planlösningen, vilka nya material som tillförs och vad som kan återanvändas. Hyresgästen kanske även kan återanvända en del av sina möbler genom att måla eller klä om.
  • Tillsammans med Ebabs kalkylatorer görs beräkningsanalyser och livscykelanalyser på olika material för att se hur mkt CO2 ett visst material genererar. Därmed kan vi ta reda på vilken besparing man kan göra med olika val.
  • Vi studerar vad man kan göra med materialet i framtiden. Det går exempelvis åt mycket CO2 för att tillverka en glasvägg, vilket dock är ett bra material att återanvända. Därmed kan man flytta glasväggen till annan plats. En gipsvägg kräver istället mindre CO2 för att tillverka men går istället inte att flytta.
  • Ebabs miljökonsulter ser i miljöinventeringar över vilket inbyggt material som kan vara skadligt i fastigheten såsom asbest och PBC.
  • Support erbjuds från vårt affärsområde fastighetsutveckling som kan hjälpa till med hyresgästfrågor inför och vid flytt.
  • Fastighetsägare får hjälp att göra klimatbesparingar, men även hyresgästen informeras om vad de ska tänka på och vad för krav de ska ställa på fastighetsägaren.

Vad är era bästa tips för att skapa ett mer hållbart samhälle?

Tove: Sett utifrån de tjänster vi erbjuder bidrar vi till ett mer hållbart samhälle genom de hållbara kontor vi skapar. Genom att utreda vad vi kan återanvända samt räkna på vilka nya material som är klimatsmarta så kan vi minska våra utsläpp och bidra till fastighetssektorns mål om minskade utsläpp.

Anna: Det finns ingen anledning att slänga ut äldre möbler som är funktionella – däremot kan man fräscha upp dem. Vi tänker på lokalens nästa liv, att montera fasta installationer för att kunna återanvända när hyresgästens behov förändras. Ett flexibelt och hållbart kontor där företaget kan växa och förändra med sina arbetssätt. Hur kan vi redan nu möta morgondagens sätt att arbeta?