Investeringsstöd till hyresrätter och studentbostäder – vad gäller?

Långsiktigt investeringsstöd till hyresbostäder och bostäder för studerande började gälla i januari 2017 med syftet att bygga fler hyresrätter och studentbostäder. Ebab har sedan dess hjälpt våra kunder med stödet och här berättar Johan Brodin, fastighetsutvecklare på Ebab, om de fördelar som finns samt vilka krav som ställs.

Investeringsstöd där regioner med bostadsbrist prioriteras

Syftet med investeringsstödet är att producera bostäder med boendekostnader och energianvändning som är relativt lägre än andra nyproduktionsprojekt. Hyresrätterna ska byggas i en kommun där det finns brist på en viss bostadstyp och där behovet inte kan tillgodoses på andra sätt. Studentbostäderna ska byggas i, eller i anslutning till, kommuner där det finns universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.

Stödet har varit populärt sedan det lanserades 2017 och kan fås av både allmännyttigt bostadsföretag, privata fastighetsägare, studentbostadsföretag, byggföretag eller kooperativ bostadsförening. Ebab har genom åren bland annat hjälpt Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, SEB:s bostadsfond Domestica, AB Stockholmshem, NB Property AB samt HEBA med expertis kring fastighetsutveckling och ansökan om stödet.

Det är en hel del att sätta sig in i och vi ser till att vi alltid är uppdaterade samt sköter hela ansökningsprocessen åt våra kunder.
– Johan Brodin

Sedan investeringsstödet introducerades har intresset varit stort och summan är i stort sett redan slut i år. Regeringen har dock föreslagit att ytterligare pengar tillförs nuvarande år och när detta är beslutat kan fler utbetalningar göras och nya ärenden beviljas. Det finns också olika potter beroende på var i landet man bygger och hur stor bostadsbristen är där. För tillfället prioriteras till exempel storstadsregionerna.

Många fördelar när projektet får en lägre hyra 

Utöver det ekonomiska stödet finns det flera fördelar med att ansöka om investeringsstödet. Först och främst blir det en mindre risk för projektet då uthyrningsrisken blir lägre i och med att projektet får lägre hyror. I mättade marknader kan en lägre hyra vara det som faktiskt avgör om projektet blir lyckat.

Vi har även sett att lägre hyror bidrar till att hyresgästerna väljer att bo kvar längre, i jämförelse med annan nyproduktion där hyran är högre, vilket medför lägre drift- och underhållskostnader för fastighetsägaren. Den lägre hyran gör också att projektet får ett lägre direktavkastningskrav vid värdering. Utöver detta är man som företag med och stödjer den sociala hållbarheten samt bidrar till att motverka bostadsbristen genom att skapa bra bostäder till en rimlig boendekostnad i de områden där de verkligen behövs.

Lästips: Luta dig tillbaka och låt ett byggherreombud driva dina projekt

Krav för att få investeringsstödet

Behovet är som störst i storstadsområdena. Det allra högsta stödbeloppet ligger på 7 100 kr/kvm boarea i Stockholmsregionen och 5 800 kr/kvm boarea i Stockholmsnära kommuner samt kring Göteborg och Malmö. Här är ett urval av de krav man behöver uppfylla för att kunna ansöka om investeringsstödet:

  • Man måste ta hänsyn till den högsta tillåtna normhyran för att säkerställa att projektet har relativt lägre boendekostnader. I Stockholmsregionen ligger den på 1 550 kr/kvm per år och i kommuner nära Göteborg och Malmö på 1 450 kr/kvm per år.
  • Projektet behöver vara energieffektivare än övrig nyproduktion och uppfylla högst 88 procent av BBR-kraven. Utöver det finns en energibonus, som är en stor del av stödet, för de projekt som uppfyller 56 procent av kraven enligt BBR.
  • Hyresgästerna behöver förmedlas enligt öppna och transparenta principer – ofta genom den kommunala bostadsförmedlingen, och endast rimliga krav får ställas på den bostadssökandes ekonomi. En viss andel av lägenheterna behöver vara små med högst ett rum och kök för att säkerställa en blandning av stora och små bostäder. En viss procent av bostäderna ska kommunen erbjudas att hyra eller förmedla som sociala kontrakt och/eller till personer under 31 år.
  • Projektet måste påbörjas inom ett år räknat från Länsstyrelsens beslut om stöd.

Har du ett projekt som eventuellt uppfyller kraven för att få ett långsiktigt investeringsstöd? Tveka inte att ta kontakt med oss så berättar vi mer och hjälper dig vidare.