Låt Ebab hjälpa dig med detaljplaner

En stor del av kostnaderna i projekt fastställs redan i detaljplaneskedet. Det gäller att tänka flera steg framåt för en hållbar och kostnadseffektiv projektutveckling och sätta en plan för hur projektet ska bli lönsamt. Vi på Ebab lägger därför stor vikt på att detaljplanen ska bli ekonomiskt genomförbar och har ett proaktivt fokus under hela processen.

Många detaljer och önskemål i detaljplanerna

Många av de detaljplaner som tas fram idag är mycket detaljerade och kommunerna har önskemål om utformning och funktioner. Det är inte ovanligt att upp till 80 procent av kostnaderna fastställs redan i detaljplaneprocessen och är svåra att påverka i ett senare skede i projektet. Det gäller allt från materialval till lösningar utifrån kommersiell hänsyn.

Det är oerhört viktigt att mycket tidigt, parallellt med att tidiga skisser och volymstudier tas fram, identifiera och teckna ned de framgångsfaktorer i respektive projekt som gör att det blir en bra affär för beställaren och att projektet bidrar till en hållbar stadsutveckling.
– Johan Brodin, fastighetsutvecklare på Ebab

Detaljplaner för hållbar stadsutveckling

I projektet Stora Sköndal, där vi arbetar för Stora Sköndal Framtidsutveckling, är det tydligt att Ebab är bland de ledande aktörerna inom hållbar stadsutveckling. Vi är alltid måna om att staden ska utvecklas och byggas på ett så hållbart sätt som möjligt. Detaljplanen i Stora Sköndal omfattar totalt ca 5 000 lägenheter samt bland annat skolor, förskolor och parker.

Den bästa detaljplanen är den som går att genomföra. Det gäller då alla parametrar som i slutändan blir ett bra projekt sett över tid – ekonomi, gestaltning samt alla aspekter av hållbarhet. Det ställs idag helt nya krav på ett byggprojekt än för bara tio år sedan, vilket naturligtvis är positivt för en uppnå en hållbar utveckling. Där kan vi på Ebab och alla i byggsektorn som arbetar med att bygga städer bidra.
– Göran Westberg, VD på Ebab Fastighetsutveckling

En annan fördel är att vi har en strategisk arkitekt inhouse med stor vana av att ta fram skisser och volymer som går att omsätta i tidiga kostnads- och intäktsanalyser för att undersöka vad som är mest ekonomiskt hållbart för projektet. Parallellt ser vår hållbarhetsstrateg till att projektet även får bäring på den sociala och ekologiska hållbarheten. Kalkyler görs parallellt med framdriften av detaljplanen för att säkerställa att planerna blir ekonomiskt möjliga.

Ebab utvecklar flera detaljplaner i Stor-Stockholm

Utöver Stora Sköndal arbetar vi med flera andra detaljplaner, exempelvis:

Riksby vid Bromma flygplats – här projektleder vi en ny detaljplan för Fastpartner som är en av elva byggaktörer som omfattas av planen. Projektet omfattar runt 1 200 bostäder och 165 000 kvm verksamheter. 

Häggvik, Städet 1 – åt Ancore Fastigheter har vi drivit och ansvarat för att ta fram en ny detaljplan som möjliggör för en ny kvartersbebyggelse med en blandning av bland annat cirka 1200 bostäder, handel, kontor och förskolor. Detaljplanen omfattar även två parker samt ett handelstorg i centralt läge och planen är att den ska gå ut på granskning innan sommaren 2023.

Fastighetsägare bör prioritera dolda byggrätter

På Ebab har vi dessutom genomfört ett antal “gluggenprojekt”, som vi valt att kalla det. I dessa har vi gått igenom fastighetsägares befintliga bestånd för att hitta projekt där det finns möjlighet att förtäta. Ett exempel är Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv där vi identifierade två projekt med hyresbostäder i Stockholm och Uppsala. Det resulterade i cirka 150 hyreslägenheter och vi var med och drev detaljplan och genomförande.

I den rådande konjunkturen anser jag att fastighetsägare idag bör prioritera att identifiera dolda byggrätter i befintligt bestånd. Att ha detaljplaner klara när marknaden stabiliseras framöver borde vara attraktivt.
– Johan Brodin, fastighetsutvecklare på Ebab

Hur kan vi på Ebab hjälpa till?

Vi har gedigen förståelse och kunskap för att driva projekt vilket är förutsättningar som krävs för att reducera riskerna och ta vara på möjligheterna i ett tidigt skede. De flesta av oss som arbetar med detaljplaner har även erfarenhet från att driva projekt i produktionsskedet. Vi vet vad som är genomförbart och vad som kostar pengar. Kontakta oss om du behöver hjälp med en detaljplan.