Så bidrar Ebab till att ge Stockholms stadsbibliotek ny kostym

Det har under många år förts en diskussion om underhållsbehovet av Stockholms stadsbibliotek. I december 2019 beslutades till slut att FSK skulle inleda underhållsprojektet. Ebab fick i uppdrag att hjälpa FSK att projektera och leda samarbetet. Ebabs produktionsledare Henrik Odén berättar här om hur arbetet fortlöper med att bevaka och bevara de höga kulturvärdena, hålla ner kostnaderna samt att projektet utförs miljömedvetet.

Historien bakom Stockholms stadsbibliotek

Byggnationen av Stockholms stadsbibliotek föregicks av en lång process. Redan 1909 togs frågan upp för första gången, men det var inte förrän efter en donation 1918 som arkitekten Gunnar Asplund fick uppdraget. Stadsbiblioteket byggdes slutligen mellan 1924–28, i övergångstiden från 1920-talsklassicismen till funktionalismen. Huvudbyggnadens fasad och interiör har klassicistisk utformning och dekoration, och den västra flygeln och basarbyggnaderna mot Sveavägen har funktionalistisk arkitektur.

För att binda ihop stadsbiblioteket med Handelshögskolan anlades i början av 1930-talet parken söder om biblioteket, och 1935 färdigställdes även den stora spegeldammen.

Så arbetar Ebab för att säkerställa en klimatmedveten, kostnadseffektiv process

Några av projektmålen i etableringen av Stockholms stadsbibliotek är att bevaka och bevara de höga kulturvärdena, hålla ner kostnaderna, men även att projektet utförs miljömedvetet. Ebab bistår här med nya, framtidssäkrade idéer och lösningar. Målet är att kunden ska känna att projektet leds i trygga händer. Det är även viktigt att bidra till en hållbar arbetsmiljö och aktivt arbeta för en god närmiljö där man ser till såväl individen som kostnadsbesparingar.

En tydlig miljöaspekt på plats från start

Redan i planeringsstadiet har miljöaspekten vägts in, bland annat gällande avfall. Buller har minskats med hjälp av mjuka material såsom mattor, skrivbordsskärmar och gardiner. Dessutom kommer även kontoret planeras för att få ett bra ljusinsläpp. Det pågår även ett arbete kring skyltning för att på bästa sätt hjälpa allmänheten att förstå vad som händer och säkerställa att alla hittar in till biblioteket.

Att dessutom säkra en välfungerande, miljövänlig etablering till låg kostnad har exempelvis åstadkommits genom att motta skänkta möbler från Katarinahuset.

Lästips: Såhär har Ebabs arbete sett ut på Stora Bryggeriet 

Vad är ditt bästa tips för en mer hållbar framtid?

Att vi tar vara på våra befintliga resurser som vi utvecklar och underhåller för stockholmare och framtida besökare.

Med många års erfarenhet av att arbeta och projektera kulturminnesmärkta byggnader är vi på Ebab experter på att driva och förutse frågor samt hantera dem. Vi besitter goda kunskaper i hur kommunal verksamhet fungerar samt vilka medel som kan sökas i denna typ av projekt. Vi är proaktiva, nytänkande och långsiktiga. Kontakta oss på Ebab om du vill ha hjälp att förverkliga dina idéer!