Våra roller på Ebab: projektledare

På Ebab finns en mångfald av människor i alla åldrar med olika bakgrund och kompetenser. Vi har energiexperter, kalkylatorer, miljösamordnare, fastighetsutvecklare, projektledare, byggledare och projektchefer. Är du nyfiken på rollen som projektledare? Samuel Roihjert berättar här om vad den innebär.

Vad gör du som projektledare?

Rollen som projektledare är verkligen bred men mitt huvudsyfte och ansvar ligger i att se till helheten i projekten, särskilt kring ekonomin, tiden och kvaliteten i våra projekt. I projekt Stadsbiblioteket där jag jobbar nu är uppdragsgivaren Stockholms stads fastighetskontor och min roll där som projektledare är att driva projektet utifrån de uppsatta projektmålen och agera lite som deras högra hand och hjälpa till och stötta där det behövs extra i projektet. I ett så här stort projekt är vi ett team där jag har totalansvaret och ser till helheten med prognosarbete, planering och tidplanarbete samt utförandet. Jag säkerställer även att vi har rätt bemanning så att projektet ska gå enligt plan och håller beställarens uppsatta mål kring tid, budget och kvalitét. 

 

I min roll behöver man vara lite bra på allting och duktig på att planera, organisera samt agera spindeln i nätet. Du behöver inte vara bäst på allt, men du ska kunna lite om allt och kunna hoppa in och stötta där det behövs ibland eller ta beslut för att komma vidare. 

Hur ser din funktion ut i projektet?

Jag gillar att arbeta i team och för att lyckas så hjälps vi åt väldigt mycket. Jag tycker att det är viktigt att man kan våga göra fel men samtidigt viktigt att lära sig av det när det blir fel, för det är så man utvecklas och lär sig hela tiden. Sen är det viktigt också att våga fråga om hjälp och jag försöker trycka på att det inte finns någon dum fråga.  

 

Jag ser också att det är en fördel att jag tidigare jobbat på beställarsidan. Nu när jag sitter som konsult åt våra beställare har jag med mig helhetsperspektivet - hur vill de på förvaltningen eller driften få det när projektet är klart? Eller vilken hyresgäst ska flytta in i lokalen och hur vill de ha det? Det är alltid viktigt att veta och förstå vem slutkunden är i ett projekt.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Alla dagar ser lite olika ut, det är lättare att säga vad man jobbar med under en månad, då planeringen oftast är mer långsiktig än för en dag. En vanlig dag är jag oftast inne på platskontoret och har något eller några möten, så som byggmöte eller prognosmöte med entreprenören. Eller så kan det vara beställarmöten. Det är alltid något möte eller kortare avstämningar men även en hel del arbete samt hinna vara ute på plats och syna av framdriften, för det är där det händer, ute på plats.

 

Det jag gillar mest med jobbet är att arbeta med andra människor och just att ingen dag är den andra lik. Vi planerar hela tiden - gör tidplaner, bemanningsplaner, prognoser och budgetar. Vi har handlingar och ritningar som vi projekterar fram och som vi bygger utefter men ändå kan det dyka upp oförutsedda saker ibland. Ju mer vi planerar, desto mindre överraskningar får vi, men det är ändå alltid någonting nytt eller oförutsett som kan dyka upp i ett projekt. Så det gäller att ha såpass god framförhållning och planering så att vi kan prioritera om ifall det dyker upp akuta saker. Det är också ett ansvar jag har som projektledare att säkerställa att den möjligheten och det utrymmet finns.  

Vad har du för bakgrund?

Jag är civilingenjör från KTH, samhällsbyggnad med inriktning mot fastighetsekonomi och fastighetsjuridik. Jag gick ut 2016 och började jobba som junior bygg- och projektledare och därefter som projektledare.  

Hur kom du i kontakt med Ebab?

Jag kollade på Linkedin och såg att Ebab sökte medarbetare. Gick då in på hemsidan, läste om bolaget och tyckte att det lät intressant. Just då fanns det inte någon tjänst som speglade min roll, så jag skickade in en spontanansökan som jag fick snabb respons på från Ebabs rekryteringsansvarige.