Våra roller på Ebab: projekt- och fastighetsutvecklare

På Ebab finns en mångfald av människor i alla åldrar med olika bakgrund och kompetenser. Vi har energiexperter, kalkylatorer, miljösamordnare, fastighetsutvecklare, projektledare, byggledare och projektchefer. Är du nyfiken på rollen som projekt- och fastighetsutvecklare? Här berättar Sandra Gustafsson vad den innebär.

Vad gör du i din roll?

Som projekt- och fastighetsutvecklare på Ebab hjälper jag olika fastighetsägare att leda och utveckla fastighetsprojekt i tidiga skeden. Det kan vara att ta fram en tidig idé för en plats eller att ta fram ett koncept för vad man kan göra när man har identifierat en fastighet som man vill utveckla. Men det jag arbetar med mest är att hjälpa fastighetsägare att tillsammans med kommunen ta fram nya detaljplaner, att projektleda detaljplaneprocessen.

 

Tyngdpunkten i min roll handlar om att leda arkitekter och konsulter i framtagande av underlag till detaljplaner. Min roll innebär en nära kontakt med fastighetsägaren, arkitekten, andra konsulter och stadsbyggnadskontoret. Jag samordnar och leder frågor som behöver samordnas och stämmas av mellan konsultgruppen, fastighetsägaren och kommunen. I vissa fall är fastighetsägaren med på arbetsmöten och väldigt involverade i processen men det är inte heller ovanligt att vi hanterar allt arbete på egen hand och att vi endast har projektavstämningsmöten med beställaren där vi veckovis rapporterar vad som hänt. I min roll ingår det även att handla upp konsulter till projektorganisationen. Utöver det sätter vi budget, jobbar med budgetuppföljning och andra administrativa delar.

Hur ser funktionen ut i projektet?

Just nu jobbar jag med tre lite större projekt. Ofta är de ganska omfattande och komplexa och de sträcker sig framför allt över väldigt lång tid. En detaljplaneprocess kan ta ett år men det är inte ovanligt att ett projekt för fastighetsutveckling sträcker sig över fem år eller ibland ännu längre tid.

 

Ett av mina nu pågående projekt är ett nytt stort stadsutvecklingsprojekt med flera byggaktörer. Där har jag en roll som projektledare åt en av byggaktörerna för deras markanvisade kvarter. I samma projekt har jag också en samordnande administrativ roll där jag håller ihop gemensamma frågor och utredningar i byggaktörsgruppen med 11 fastighetsägare som jobbar fram den detaljplanen tillsammans.

 

Även om jag är ansvarig projektledare så är jag inte ensam. Vi är oftast två (eller fler) från Ebab som jobbar tillsammans i större projekt och vi får alltid stöd från enheten. Vi har dessutom tillgång till hela Ebabs breda kompetens. Och jag har ju en massa andra härliga konsulter runt mig också som jag samverkar med. Mina kollegor är lika mycket dem från Ebab som de andra konsulterna som är med i projektet.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Det beror helt på var vi är i processen. I början är det mycket fokus på att sätta samman konsultgrupper så att rätt kompetens finns, det är en form av rekryteringsarbete. I detta skede sätter vi även budget för allt arbete. I andra fasen jobbar jag nära arkitekten och har många arbetsmöten där vi tar fram förslag, tittar på ritningar och har mer kreativt arbete. I denna fas är det också mycket tät kontakt med kommunens planarkitekt. Det är i detta skede som vi arbetar fram förslaget gemensamt. I ett senare skede ska kommunens planhandling, alltså den färdiga produkten som är det som kommer bli juridiskt gällande sen, granskas och kommenteras tillsammans med sakkunniga konsulter. Och självklart jobbar vi med ekonomiuppföljning och prognoser löpande genom projektets alla skeden.

 

Jag trivs väldigt bra med att leda både människor och projekt. En riktigt bra dag på jobbet är när min arbetsgrupp vet vad de ska göra och vilka mål samt deadlines vi har. Och när vår beställare vet vad vi gör och är nöjda med det vi utför.

Vad har du för bakgrund?

Jag är utbildad samhällsplanerare på Uppsala universitet och arbetade efter det bland annat som planarkitekt på Uppsala kommun. Jag har vetat redan sedan jag var liten att jag ville jobba med samhällsutveckling. Min pappa har ett byggföretag och som barn följde jag ofta med honom ut på byggen och jag tror att mitt intresse väcktes där.

Hur kom du i kontakt med Ebab?

En kompis tipsade mig om en platsannons som låg ute. Hon visste att jag var lite taggad på att söka nytt jobb och att jag var intresserad av att jobba privat. Så hon tipsade om tjänsten och jag sökte.