Våra roller på Ebab: projekteringsledare

På Ebab finns en mångfald av människor i alla åldrar med olika bakgrund och kompetenser. Vi har energiexperter, kalkylatorer, miljösamordnare, fastighetsutvecklare, projektledare, byggledare och projektchefer. Är du nyfiken på rollen som projekteringsledare? Här berättare Helene Johansson om vad den innebär. 

Vad gör du som projekteringsledare?

Det ingår många delar i rollen. Dels samordnar och leder jag projektörerna, dels förmedlar jag beställarens krav och önskemål på produkten till dem så att de kan arbeta in det i sina handlingar. Jag leder projekteringsmötena varannan vecka och är med på eller leder vissa arbetsmöten. Jag samordnar också fråga/svars-hanteringen i projektet. Det kan röra sig om samordning mellan projektörerna och kommunikation mellan projektörerna och beställaren. Vi har olika program för frågor och svar i olika projekt, exempelvis jobbar vi i Ibinder eller Dalux.  

 

Jag jobbar alltså en hel del med projektörerna, de kan vara arkitekt, konstruktör och konstruktörer inom el, ventilation och rör samt landskapsarkitekt.  Vid behov är även konsulter inom hiss, plåt, fasad, glas och storkök med. Det är också sakkunniga med i projekten, inom till exempel akustik, brand, tillgänglighet och antikvarie.  Då och då tar vi dessutom in någon av de många funktioner vi har på Ebab, såsom miljö och kalkyl.  

Hur ser din funktion ut i projekt?

Min uppgift är att ha ett helhetsperspektiv över projekteringen. Säkerställa att projektörerna arbetar in kravställningar och att projektörerna samordnar sig och svarar på varandras frågor med mera. Jag ska även se till att de levererar egenkontroller, att de registrerar produkter i byggvarubedömningen samt att de följer beställarens riktlinjer och rapporterar eventuella avvikelser från riktlinjerna samt får dem godkända av beställaren. Så en del av jobbet är att pusha och påminna.  En annan viktig uppgift är även uppföljning av projektörernas budget och fakturering.

 

Huvudsakligen har jag varit på Stadsbiblioteket där vi nu projekterar för teknisk upprustning och verksamhetsutveckling, där har vi nu slutfört systemhandlingsskedet. Inför och vid leverans av varje skede så har vi granskningsperioder. Den utför vi i Dalux, dit även beställaren har tillgång. I den finns en 3D-modell av fastigheten och vi kan skriva frågorna direkt i modellen eller ritningar. Jag arbetar även som projekteringsledare i projekt Ringvägen 101, om- och tillbyggnad av seniorbostäder.  

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

När vi är mitt i projekt är det är samordningsmöten hela dagarna, vi är bokade från morgon till eftermiddag. Nu när vi börjar bli klara med systemhandlingsskedet för Stadsbiblioteket är det uppföljning av kvalitet och miljö, så är det lite lugnare. Det går i cykler, det är mycket intensivt i början i projekten och i samband med leverans av handlingar. Mot sluttampen är det uppföljningar när det gäller kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Men det är genomgående mycket samverkan med externa kollegor och även Ebab-medarbetare. 

Vad har du för bakgrund?

Jag gick på KTH samhällsbyggnad med inriktning mot huskonstruktion och jobbade på ett bygg- och anläggningsföretag i tre år innan jag började på Ebab. 

Hur kom du i kontakt med Ebab?

Jag började min karriär som projektledare för installationsentreprenader på mitt tidigare jobb. Jag ville testa att jobba som konsult i stället och sökte på en platsannons som installationsledare hos Ebab. Därefter har jag vidareutvecklats inom Ebab och jobbar nu som projekteringsledare.