Våra roller på Ebab: kalkylator

På Ebab finns en mångfald av människor i alla åldrar med olika bakgrund och kompetenser. Vi har energiexperter, kalkylatorer, miljösamordnare, fastighetsutvecklare, projektledare, byggledare och projektchefer. Är du nyfiken på rollen som kalkylator? Rouzbeh Taghizadeh berättar här om vad den innebär. 

Vad gör en kalkylator?

Innan ett projekt påbörjas är det viktigt att göra korrekta kostnadsberäkningar för att se om projektet kan genomföras. Vi som kalkylatorer kollar ritningar och läser handlingar och tekniska dokument för att få en uppfattning om projektets omfattning och krav. Vi behöver veta vilka åtgärder som ska göras i projektet. Sedan räknar vi mängden av till exempel material, arbetsinsatser och alla åtgärder som ska göras och kostnadsberäknar sedan dessa åtgärder.

 

Under projektets gång har vi kontakt med bland andra projektledare och beställare om att göra om kalkyler för att se att det håller sig inom budgeten. Det är ju vanligt att det sker ändringar och att vissa åtgärder utgår och andra nya åtgärder tillkommer. Ibland gör vi också kalkyler efter projektets slut för att utvärdera hur det gick och vilka mängder som användes.

Hur ser din roll ut i projekt?

Vi får in jobb på kalkylavdelningen och fördelar det på oss fem kalkylatorer. Så jag vet inte alltid vilket projekt jag kommer att jobba med i nästa månad, det beror på projektens storlek eller krav. Ibland har vi ett jättestort projekt, då måste vi vara flera kalkylatorer involverade. Vi har också olika specialområden, till exempel installation eller markabete, så vi fördelar även efter det.

 

Sedan 2022 är det lag på att visa klimatpåverkan av alla nya byggnader. I de flesta projekt behöver det därför göras klimatberäkningar. Som kalkylator har jag ju koll på alla material och alla åtgärder som ska göras i projektet, det kan jag använda och översätta till klimatberäkningar. Där kan jag också använda mig av studierna i hållbar utveckling, vilket är jättebra.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Jag börjar med att läsa handlingar och tekniska dokument. Därefter gör jag kostnadsberäkningar. Den dagliga rutinen är nästan alltid densamma, men projekten som vi arbetar med varierar mellan dagarna beroende på storleken på kalkylarbetet. Jag har gjort beräkningar på bland annat markarbeten samt ny- och ombyggnation av bostäder.

Vad har du för bakgrund?

Jag har en kandidatexamen inom väg- och vattenbyggnad och en master inom geoteknik från Iran där jag jobbade i ett liknande yrke. Jag flyttade till Sverige 2019 och har här studerat till en masterexamen inom hållbar utveckling från Uppsala universitet. 

Hur kom du i kontakt med Ebab?

Under min studietid i Uppsala var jag nyfiken på att se vilka jobb som fanns för mig. Jag kollade Linkedin och såg en annons som kalkylator hos Ebab, men det var ju inte aktuellt då. Men jag hade det i mina tankar och efter studierna kollade jag igen och då fanns det en tjänst ute som jag sökte.