Få hjälp med besiktning och inventering av ditt skyddsrum

Som fastighetsägare med ansvar för ett skyddsrum har du en viktig roll; du bidrar till det kollektiva fysiska skyddet av befolkningen om krig bryter ut. Det är viktigt att regelbundet inspektera ditt skyddsrum för att identifiera och redovisa eventuella brister som behöver åtgärdas.

 

Skyddsrum i fredstid och krigstid  

I fredstid kan skyddsrum användas för andra ändamål, men användningen ska vara så enkel att skyddsrummet går att ställa i ordning utan experthjälp inom två dygn vid krig eller höjd beredskap. Det är du som äger byggnaden eller är nyttjanderättshavare som ansvarar för att skyddsrummet är tillgängligt. Du ansvarar också för att underhålla det som hör till skyddsrummet, som att smörja och rengöra golvbrunnar liksom rostskyddsbehandla gångjärn på dörrar.    

Idag används många skyddsrum som cykel- eller lägenhetsförråd. Det du som fastighetsägare behöver ta hänsyn till är att detaljerna i skyddsrummet ska vara åtkomliga för underhåll och inspektion. Det får inte heller krävas speciell kompetens för att kunna iordningställa skyddsrummet. Finns tyngre föremål i skyddsrummet, som tvättmaskin eller kylskåp, behöver du ha rätt redskap för att kunna bära ut dessa, till exempel en pirra. Finns inte rätt hjälpmedel på plats räknas det som en brist.

Förbered dig genom skyddsrumsbesiktning

Vi erbjuder inventering och besiktning av ditt skyddsrum för att identifiera och redovisa eventuella brister som behöver åtgärdas. För närvarande inventerar vi ett flertal skyddsrum i Stockholmsområdet på uppdrag av Familjebostäder.  

Vi har sakkunniga som säkerställer att alla brister identifieras och föreslår rätt åtgärder samt bedömer och tar fram konstruktionshandlingar om det krävs. Vi hjälper dig att känna tryggheten av att ditt skyddsrum är förberett om det behöver användas. 
– Ben Hamidi, projektledare och skyddsrumssakkunnig.  

Exempel på viktiga inventeringspunkter:  

  • Skyltar: Skyddsrum ska vara tydligt markerade med skyltar vid entrén och utanför ingången.  
  • Uteluftskanaler: Ska vara korrekt infästa och inte rostiga med rätt avstånd från mark.
  • Verktyg: Rätt redskap måste finnas på plats för att snabbt kunna ställa i ordning skyddsrummet.
  • Ventilation: Övertrycksventiler och tilluftskanaler ska vara i gott skick och rätt dimensionerade.
  • Lås och dörrar: Låsen ska fungera smidigt, och dörrar ska kunna stängas ordentligt med rätt dimension på glipan
    mellan dörrblad och karm.  
  • Byggnadsmaterial: Konstruktionen får inte innehålla formstag av trä.
  • Belysning: Belysningen ska vara korrekt monterad med rätt infästning och fånganordning vid behov. Infästningar får inte vara av plast.

Guidning och praktiskt stöd

För att säkerställa att ditt skyddsrum uppfyller alla lagar och regler, hör av dig till oss så hjälper vi dig. Våra sakkunniga kan guida dig genom processen och erbjuda praktisk hjälp med inventeringen. Läs mer om skyddsrum hos MSB för att få bättre insyn i vad som gäller för skyddsrum för dig som fastighetsägare.