Fördelar med att välja Ebab som projekteringsledare och generalkonsult

När Ebab verkar som projekteringsledare och generalkonsult tar vi ett helhetsansvar för projekteringen. Vi har lång erfarenhet av att projekteringsledning och generalkonsultuppdrag och det finns mängder av fördelar med att välja oss. Läs mer om hur vi jobbar och få inblick i två pågående projekt – Stockholmshems nya landmärke i Skärholmen och Eds allé.  

Snabbare projekteringsstart och verksammare projektering

Nästa år kommer Stockholmshems nya landmärke i Skärholmen stå klart. Det 21 våningar höga huset ska husera hyreslägenheter, arbetsplatser och kultur och är en del av satsningen på social hållbarhet i Skärholmen.  

Ebab har varit med sedan projekteringsfasen och sett till att hållbarhetsfrågor stått i centrum under hela projektet, som genomförs på Construction Management. Att vi verkar som generalkonsult innebär en snabbare projekteringsstart, kvalitetssäkring av inblandade aktörer och verksammare projektering. 

Viktigt att ha med sig är att det inte bara är aktuellt för bostadsutvecklare att anlita ett byggherreombud utan för alla som ska driva ett byggprojekt – litet som stort.  

Vi har under våra 40 år i branschen byggt upp ett omfattande kontaktnät och har därför haft möjlighet att sätta ihop ett komplett team av de bäst lämpade projektörerna och konsulterna för projektet tillsammans med beställarens egna preferenser.
–Fredrik Aspe, affärschef

Kontroll på kvalitet och ekonomi

I Eds allé, ett CM-projekt i Upplands Väsby, bygger Ebab etapp två i en helt ny stadsdel intill Edssjön. 160 hyresrätter med lokaler ska stå klara 2025. Även här verkar Ebab som generalkonsult, på uppdrag av Väsbyhem. 

Vi säkerställer kvaliteten och ekonomin via månatliga kontraktpartsmöten med varje enskild aktör i projektet och med Ebabs långa erfarenhet av att driva projekt kan vi utforma kvalitativa och samordnade handlingar, oavsett genomförandeform.
–Andreas Petersson, projektchef

Fördelar vid lagen om offentlig upphandling (LOU)

Det finns många områden där nyttan med generalkonsultuppdrag är stor och vid projekt som omfattas av LOU är upplägget särskilt fördelaktigt. 

Vi kan som generalkonsult handplocka lämpliga projektörer och konsulter vartefter behov uppstår och därmed spara tid samt säkerställa rätt kompetens för projektering och utan risk för överprövningar.
–Andreas Petersson, projektchef

Vi kan även hjälpa till att färdigställa avbrutna projekt

Ebab kan även bidra som generalkonsult för byggherren när projekt som genomförts i samverkan eller partnering avbryts, oavsett skede och en fortsättning med entreprenören inte är aktuellt. Byggherren kan då upphandla Ebab som generalkonsult för att färdigställa projekteringen och parallellt genomföra löpande kalkyler för att styra projektet mot önskad slutkostnad. Ebab kan också hjälpa byggherren att antingen genomföra projektet på CM eller genomföra upphandling av ny entreprenör på projekterade handlingar för en utförandeentreprenad. 

Så kan Ebab hjälpa dig

Ebab har stor erfarenhet av att vara projekteringsledare för olika typer av projekt och det finns flera fördelar att även anlita oss som generalkonsult: 

  • Ebab tar helhetsansvar för hela projekteringen. 
  • Ett komplett team sätts ihop av de mest lämpade för projektet, i samverkan med beställaren. 
  • Kvalitet och ekonomi stäms av vid månadsmöten. 
  • Kvalitativa och samordnade handlingar tas fram. 
  • Det är särskilt fördelaktigt vid LOU, då upplägget kan säkerställa rätt kompetens utan risk för överprövningar.  
  • Alternativ för byggherre för att färdigställa projekteringen i projekt som av olika anledningar avbryts. 

Med vår långa erfarenhet är Ebab en kompetent rådgivare när det gäller projekteringsledning och generalkonsultuppdrag. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig. 

Få vårt nyhetsbrev