Bli ett mer hållbart företag med strategisk hållbarhetsrådgivning

2020 har hittills inte blivit som de flesta tänkt. Är det något vi bör ta med oss från det här året är det hur viktigt det är att göra vårt samhälle mer motståndskraftigt inför nutida och framtida utmaningar. Samhällsbyggnadsbranschen har ett stort ansvar och möjlighet att bidra till en mer hållbar utveckling från ett stads- och fastighetsutvecklingsperspektiv. Ebabs hållbarhetstrateg Anna-Maja Jöhnemark och hållbarhetschef Ellinor Olsson berättar om hur strategisk hållbarhetsrådgivning kan hjälpa er att bli ett mer hållbart företag.

Så kan strategisk hållbarhetsrådgivning hjälpa till att skapa ett mer hållbart företag

Strategisk hållbarhetsrådgivning handlar om att ta ett helhetsgrepp både strukturellt och organisatoriskt kring arbetet för att skapa ett hållbart företag. Det kan ske genom att ta fram en hållbarhetspolicy på styrelse- och ledningsgruppsnivå som styr verksamhet, stads- och fastighetsutvecklingsprojekt. I samband med detta bör även en plan utformas som syftar till styrning och uppföljning under hela processen. Detta för att ta fram specifika hållbarhetsmål utifrån de globala målen som ryms inom Agenda 2030. 

Har ni inte kommit igång med att arbeta med de globala målen än? Läs om vikten av att påbörja arbetet och tips om hur du kommer igång här.

Ta ett helhetsgrepp om hållbarhet

Arbetet med hållbar utveckling kan både handla om att proaktivt hantera klimatkrisen och att eftersträva god hälsa och välmående för alla människor. Att ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsarbetet behövs för att kunna vara i framkant, samtidigt som utvecklingen går så pass snabbt att det även handlar om inte hamna efter. En viktig del handlar om aktiv omvärldsbevakning och framtidsinriktat arbete. Exempel på detta finner vi i Storbritannien som i maj gick ut med att de ska investera två miljarder pund i gång- och cykelinfrastruktur för människor, hälsa och klimatet. I Polen finns startups som har tagit fram AI-styrda avfallskärl för att underlätta källsortering.

Så kan Ebab hjälpa dig att bli ett hållbart företag

Att strukturera upp hållbarhetsarbetet genom hela organisationen och i projekten medför både att processer kan effektiviseras och att de policys och mål som tas fram också realiseras. Det finns stora fördelar med att Ebab har expertkompetens inom hållbarhet i tidiga skeden, utifrån ett verksamhetsperspektiv. Vårt breda utbud möjliggör även att vi kan koppla på kompetenser från våra övriga affärsområden, såsom affärsutveckling, energi och miljöexpertis.

Här kan du läsa mer om hur Ebabs långsiktiga hållbarhetsarbete lett till att vi blivit rankade som en ledande aktör inom hållbarhet.

Vad är era bästa tips för att skapa ett mer hållbart samhälle?

Ellinor: En viktig framgångsfaktor är att utgå från ditt företag och se till syfte, kunder och kärnvärden. Vad är betydelsefullt för just er? Vem eller vilka ska vistas, verka, leva, utvecklas i området och i lokalerna? Genom att utgå från detta skapas förutsättningar för att lyckas nå hela vägen fram. Synergier liksom ett högt engagemang skapas i hela organisationen som i slutändan resulterar i ett mer hållbart företag.

Anna-Maja: Genom att lyfta hållbarhetsutmaningen på högsta nivå och ta fram en övergripande struktur och organisation för hållbarhetsarbete både inom ditt företag och i projekten kan du åstadkomma enorma framsteg för att bidra till en hållbar utveckling. Det kräver mod att ta frågan på allvar och låta social och ekologisk hållbarhet bli en lika självklar del av företaget och projekten som den ekonomiska aspekten. Detta för att kunna göra skillnad och vara med och skapa en bättre värld idag och imorgon, för alla.