Hyresgästsamordning sparar tid och pengar vid renovering

Att genomföra en renovering av din fastighet innebär ofta en rad utmaningar, inte minst att hantera hyresgästers rättigheter och lagstadgade krav. För att underlätta processen och säkerställa att allt går smidigt kan det vara värdefullt att anlita en hyresgästsamordnare. Här delar projektingenjör Valmire Huskaj med sig av insikter om hur denna nya tjänst kan vara till hjälp.

I byggbranschen ligger ofta fokus på tekniska aspekter och ekonomiska kalkyler, särskilt vid ROT-projekt. Men hyresgästperspektivet är avgörande och behöver beaktas. Att få hyresgästernas godkännande är centralt, oavsett om det rör sig om bostäder eller verksamheter.

Hyresvärdar behöver hyresgästers godkännande för standardhöjande renoveringar eller väsentliga förändringar, vid till exempel stambyte. Detta innebär att varje hyresgäst måste ge sitt skriftliga medgivande. Om en hyresgäst inte samtycker, kan ärendet tas upp i hyresnämnden, vilket kan fördröja projektet med upp till två år.

Hyresgästsamordnaren underlättar renoveringsprocessen

En hyresgästsamordnare är nyckeln till framgång. De fungerar som länken mellan fastighetsägaren och hyresgästerna, hanterar kommunikationen och ser till att hyresgästerna känner sig hörda och inkluderade. Samordnaren hjälper till att ordna evakueringslägenheter och andra praktiska lösningar, vilket underlättar renoveringsprocessen. 

Att anlita en hyresgästsamordnare kan ge både ett högre resultat för fastighetsägaren i NKI-utvärderingen och ekonomiska vinster. Genom att undvika tvister i hyresnämnden och skapa en smidig övergång för renoveringar sparar du som fastighetsägare tid och pengar. En samordnare säkerställer att hyresgästerna är informerade och att deras behov och önskemål beaktas, vilket ökar chansen för ett godkännande av renoveringar.
– Valmire Huskaj, projektingenjör

Skapar engagemang bland hyresgäster

En samordnare kan också skapa engagemang genom att involvera hyresgästerna i beslut om exempelvis inredningsval. Genom att låta hyresgästerna välja mellan förutbestämda alternativ kan de känna sig delaktiga i projektet, vilket kan öka deras positiva inställning.

När hyresgästerna känner sig hörda och involverade, blir de mer positiva till förändringar. För fastighetsägaren innebär detta färre konflikter och en smidigare renoveringsprocess.

Samarbete för en lyckad renovering

För fastighetsägare, särskilt privata sådana, är det avgörande att förstå vikten av hyresgästers godkännande enligt jordabalken. Att satsa på en hyresgästsamordnare som kan hantera kommunikationen och skapa en positiv relation med hyresgästerna är en investering som lönar sig.

Hur kan vi på Ebab hjälpa till?

Ebab har expertis när det gäller samordning av hyresgäster. Kontakta oss så  berättar vi gärna mer om hur hyresgästsamordning bidrar till att projekt genomförs smidigt och utan onödiga förseningar. Genom att engagera och informera hyresgästerna, samt hitta praktiska lösningar för deras behov, skapas de bästa förutsättningarna för både fastighetsägare och hyresgäster.