BREEAM In-Use: Få hjälp att stärka fastighetens hållbarhetsprestanda

En BREEAM In-Use-certifiering ger dig som fastighetsägare möjlighet att förbättra byggnadens hållbarhetsprestanda, minska driftskostnaderna och möta ökande efterfrågan på hållbara fastigheter på marknaden. Vi på Ebab kan hjälpa dig med certifieringen.

Bidrar till bättre styrning

BREEAM In-Use bygger på ett flertal olika kategorier och bedömer en byggnads miljöprestanda, med hänsyn till faktorer som inneklimat, energianvändning, vattenförbrukning, avfallshantering och klimatrisker. Certifieringen hjälper dig som fastighetsägare med styrningen för att arbeta mer hållbart och effektivt med dina fastigheter. Certifieringen kan bidra till ett ökat fastighetsvärde och samtidigt attrahera både befintliga och nya hyresgäster.


“Vid en certifiering hjälper vi till att kartlägga byggnaden så att fastighetsägaren får en bra bild av hur fastigheten ser ut och mår. Om fastighetsägaren väljer att göra underhållsåtgärder under eller efter certifieringen har de en god uppfattning om vad de kan göra och vad som bör prioriteras för att uppnå en högre miljöklassning av sina byggnader. Vi lämnar även förslag på förbättringsområden som ligger utanför kraven i certifieringen för att de på sikt ska kunna utveckla och förbättra sitt fastighetsbestånd.”
Lukas Lindstedt, energispecialist 

2023 certifierade vi Haymarket

Förra året gjorde Ebab, på uppdrag av Axfast, en certifiering av det kvarter vid Hötorget som sedan 2015 inrymmer hotellet Haymarket, kontor, butiker samt gym. Målet med förvandlingen av fastigheten var att låta den ursprungliga designen och arkitekturen från 1920-talet framhävas. 

Kvarteret uppfördes i flera etapper och rymde då ett varuhus som namngavs med initialerna efter grundaren, Paul U. Bergström. Den har kulturhistorisk klass ”grön”, vilket innebär en byggnad som anses vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Flera kända arkitekter var med och ritade byggnanden, bland annat Cyrillus Johansson, Hakon Ahlberg och Artur von Schmalensee. Axfast arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och har gjort åtgärder kontinuerligt i byggnaden.


“Det var givande att få jobba med det anrika och vackra kvarteret.  Vi hjälpte kunden att uppnå nivå Excellent på byggnadsnivå (asset performance) och Very good på drift och förvaltning (management performance) av byggnaden.”
Åsa Forss, miljökonsult

6 anledningar att certifiera en byggnad enligt BREEAM In-Use

 1. Hållbarhetsprestanda 

  Genom en certifiering får du som fastighetsägare möjlighet att mäta och förbättra hållbarhetsprestandan när det gäller energieffektivitet, vattenanvändning, materialval och avfallshantering.

 2. Miljöansvar

  Du visar att du tar ansvar för byggnadens miljöpåverkan och strävar efter att minska den. Det kan vara ett viktigt budskap för hyresgäster, investerare och andra intressenter som prioriterar hållbarhet.

 3. Marknadsvärde
  Certifierade byggnader kan få ett ökat marknadsvärde eftersom hållbarhetscertifieringar blir allt viktigare för investerare och hyresgäster. 

 4. Energieffektivitet och kostnadsbesparingar 

  Fastighetsägare får möjlighet att identifiera områden där energieffektivitet kan förbättras. Genomförs åtgärder för att minska energiförbrukningen kan du alltså potentiellt spara på driftskostnader över tiden.

 5. Attraktiv hyresvärd 

  Om du hyr ut byggnaden till andra företag eller organisationer kan certifieringen vara en fördel vid förhandlingar och skapa en positiv upplevelse för hyresgästerna.

 6. Riskhantering 

  I certifieringsprocessen kan du som fastighetsägare identifiera och hantera risker relaterade till byggnadens miljöpåverkan och hållbarhetsprestanda. Det kan inkludera frågor som rör lagstiftning, resursanvändning och framtida underhållsbehov.

Har du frågor om miljö och miljöcertifiering, kontakta oss. Ebab har stor erfarenhet av miljöcertifieringar oavsett om det gäller nya eller befintliga byggnader eller ombyggnation.