Formfaktorn del 3

Det finns byggnader i Sverige som är mer än 500 år gamla. Tror du att man tänkte att byggnaden skulle stå så länge när den byggdes? Idag när vi uppför byggnader räknar vi på en livstid om 50 till 100 år, men troligen kommer byggnaderna att stå mycket längre.

Vi har skrivit mycket om formfaktorn! Börja med att läsa del 1 och del 2 innan du läser vidare.

Vi på Ebab tycker att en byggnad i sin design bör vara energieffektiv – utan behov av extraordinär teknik för att uppnå detta. Många tekniska system kommer bytas ut över åren, men en sak kommer att förbli densamma och ha stor påverkan på energianvändningen, nämligen formfaktorn. Har du koll på den?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi jobbar inom området Energi och miljö.

Formfaktorn 2.jpg