Broviken skapar en marknadsledande bygg- och projektledningsgrupp genom partnerskap med Ebab

Broviken tar ett avgörande steg i uppbyggnaden av en marknadsledande bygg- och projektledningsgrupp genom att ingå partnerskap med Ebab, ett väletablerat, ledande branschföretag inom projekt- och byggledning. I gruppen finns sedan tidigare Forsen, PQ Projektledning och Projektledarbyrån. Dessa fyra systerbolag samlas under ägarbolaget Forsen Partners. Genom partnerskapet med Ebab förstärks det totala kunderbjudandet, liksom gruppens position som en av Sveriges ledande aktörer inom projekt- och byggledning.

Ebab, grundat 1982, är ett välkänt och ledande företag inom projekt- och fastighetsutveckling. Bolaget har 80 medarbetare och basen för verksamheten finns inom Storstockholm. Ebabs team består av bland annat energiexperter, kalkylatorer, miljövetare, hållbarhetstrateger, fastighetsutvecklare, projektledare och byggledare där alla verkar för samma mål – ett hållbart byggande. Ebab har ett starkt track record med stora, välkända projekt, såväl ROT som nybyggnation, på sin referenslista. Bland dessa märks Stockholms Stadsbibliotek, Fotografiska Museet, Campus Albano och Medborgarhuset.

Ebab fortsätter att verka under sitt varumärke och med befintlig ledning, men kommer att samverka med övriga bolag inom gruppen. Genom Ebabs inträde får gruppen en starkare position i Stockholmsområdet, samtidigt som kompetensen inom tidiga skeden, hållbarhet, miljö och installation stärks. Ebab tillför gruppen en ökad exponering mot ett stort antal kunder, särskilt inom den offentliga sektorn, där kommunala bolag och förvaltningar sedan lång tid är viktiga, återkommande beställare.

"Vi välkomnar Ebab som ett nytt systerbolag till Forsen, Projektledarbyrån och PQ Projektledning. Partnerskapet med Ebab markerar en betydande milstolpe i den tillväxtresa som initierats av vår huvudägare, Broviken. Vi ser med spänning fram emot att kunna erbjuda våra kunder ännu större mervärde genom fördjupade samarbeten, ökad expertis och en ännu starkare inriktning på hållbarhet inom samhällsbyggande. För att på allvar med kraft kunna driva den nödvändiga omställningen mot ett mer hållbart samhälle, måste vi arbeta tillsammans, över sektorer och branscher. Genom detta partnerskap kan vi, tillsammans, verkligen göra skillnad", säger Annika Selin, VD på Forsen Partners.

"På Ebab är våra kärnvärden att vara lyhörda, målmedvetna, nytänkande och långsiktiga. De är inte bara ord; de är grunden för vår företagskultur. Partnerskap är en del av vår långsiktiga strategi och gör det möjligt för oss att fortsätta utvecklas på en växande marknad. Med en tydlig profil och bättre tillväxtmöjligheter förkroppsligar vi filosofin att 'utvecklas man inte så avvecklas man'. Detta nytänkande återspeglas i vårt specialiserade tjänsteerbjudande, som vi har utvecklat genom åren. Att nu bli en del av Brovikens företagsgrupp är ett kvitto på vår lyhördhet och målmedvetenhet - att Ebab har ett starkt erbjudande som står sig för framtiden", berättar Kaarel Lehiste, koncernchef Ebab.

Genom denna strategiska affär ökar Forsens, PQ Projektlednings, Projektledarbyråns och Ebabs attraktionskraft när det gäller att rekrytera kompetent personal. Affären innebär också att gruppen tar ett stort steg närmare målsättningen att bli branschens ledande aktör inom bygg- och projektledning, med möjlighet att genomföra fler stora och komplexa projekt.

"Broviken har, sedan investeringen i Forsen 2019, successivt byggt upp en grupp bygg- och projektledningsspecialister, med ambitionen att skapa den ledande, oberoende aktören på den svenska marknaden. Att Ebab nu väljer att ansluta sig till gruppen är dels en bekräftelse på den attraktiva samverkansmiljö som Forsen, PQ Projektledning och Projektledarbyrån erbjuder, men också en logisk konsekvens av den värdegrundsgemenskap som utvecklats under många år som kollegor i marknaden", säger Per Granath, VD och grundare av Broviken.

Tillträdet är villkorat av myndighetsgodkännande.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Granath, VD Broviken

Tel: +46 70 637 40 18 / Email: per.granath (a) broviken.se

Om Forsen Partners

Forsen Partners, som har Broviken som huvudägare, utgör en företagsgrupp som inkluderar Ebab, PQ Projektledning, Projektledarbyrån och Forsen. Med förvärvet har gruppen över 350 medarbetare verksamma vid 14 kontor med en årsomsättning om cirka SEK 700m.

Om Broviken

Broviken investerar i svenska kunskapsintensiva tjänsteföretag drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Broviken bidrar aktivt till att vidareutveckla företagen med visionen att vara den bästa ägaren till kunskapsintensiva företag.