Guide Så miljöcertifierar du din fastighet genom IDA-beräkningar

Hur stor är fastighetens energiförbrukning och hur betygssätts byggnaden sett till energi, inomhusmiljö och materialval?

I den här guiden beskriver vi hur IDA-beräkningar utförs, vilka faktorer som analyseras och hur processen inför beräkningen bör se ut.

IDA förbättrar byggnadens klimatrelaterade förutsättningar

Vid en nybyggnation och miljöcertifiering i Miljöbyggnad är IDA-beräkningar ett bra verktyg för att få en indikation kring fastighetens inomhusklimat och energiförbrukning.

I guiden får du svar på frågor som:

  • Vad mäter en IDA-beräkning?
  • Varför välja IDA?
  • När ska jag genomföra IDA-beräkningar?
  • Finns det alternativ till en IDA-beräkning?
  • Hur tolkar jag resultatet?

Trevlig läsning!