Guide Energikartläggning i 4 steg

Allt fler företag och organisationer väljer att genomföra en energikartläggning idag med syfte att minska energianvändning, öka andelen förnybar energi och värna om miljön. Med andra ord får du en helhetsbild över energianvändningen i din verksamhet.

I den här guiden har vi samlat all information du behöver för att kunna genomföra en energikartläggning på bästa sätt.

Guiden går igenom följande fyra steg:

  • Insamling av energistatistik och fastighetsdata.
  • Anläggningsbesök med inventering och mätning
  • Sammanställning och analys av energistatistik
  • Åtgärdsförslag och LCC-kalkyler