Guide: Energibalansberäkningar del 2

Vad beskriver egentligen en energibalansberäkning?

I den här fördjupningen går vi in på vad som menas med en energibalansberäkning och vilka parametrar vi tycker att man ska jobba mer med. Allt för att få större säkerhetsmarginaler.

Fyll i dina uppgifter för att hämta vår kostnadsfria guide!

Att beräkna differensen mellan energiförluster och tillförd energi

En byggnads energianvändning kan ses som ett resultat av ett system uppbyggt av ett antal ingående parametrar. 

I guiden får du svar på frågor som:

  • Vad beskriver en energibalansberäkning?
  • Vilken information krävs?
  • Varför kräver osäkerhet i indata större marginaler?

Trevlig läsning!

Om Ebab

Ebab är ett av Sveriges största fristående konsultbolag inom projekt­- och fastighetsutveckling med över 30 år i branschen. Vi hjälper kunder med hållbara lösningar för att utveckla staden, fastigheten eller projekten och driver uppdrag från idé till verklighet.