Guide Energibalansberäkningar del 2

Vad beskriver egentligen en energibalansberäkning?

I den här fördjupningen går vi in på vad som menas med en energibalansberäkning och vilka parametrar vi tycker att man ska jobba mer med. Allt för att få större säkerhetsmarginaler.

Att beräkna differensen mellan energiförluster och tillförd energi

En byggnads energianvändning kan ses som ett resultat av ett system uppbyggt av ett antal ingående parametrar.

I guiden får du svar på frågor som:

  • Vad beskriver en energibalansberäkning?
  • Vilken information krävs?
  • Varför kräver osäkerhet i indata större marginaler?

Trevlig läsning!