Guide Allt du behöver veta inför installation av solceller 2020 - Ebab

Vi behöver alla hjälpas åt för att minska vår klimatpåverkan. För dig som exempelvis arbetar som förvaltare- och fastighetsutvecklare är ett sätt att göra detta på genom att investera i förnybar energi som solceller. Just solceller blir allt viktigare då energikraven för nyproduktion växer.

Förutom att bidra till ett minskat klimatavtryck kan du med solceller bland annat erhålla lägre energiprestanda samt ett ökat värde på fastigheten. Dessutom möjliggör solceller för gröna lån och obligationer.

I guiden får du bland annat ta del av:

  • Vad du behöver tänka på innan själva installationen
  • Hur du minskar risken för driftbortfall med DC-optimerare
  • Reglerna kring energiskatt och skattereduktioner
  • Hur elcertifikat och ursprungsgarantier fungerar
  • Vad du måste se över gällande brandsäkerhet

Trevlig läsning!